Zambrów

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Strona główna

Strona główna

Szkolenie okresowe BHP dla stanowisk robotniczych

BHP miniaturaNajbliższe szkolenia okresowe BHP

Zgodnie z Art. 2373 § 2 Kodeksu pracy to pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia przeszkolenia pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz do prowadzenia okresowych szkoleń w tym zakresie. Pracodawca również jest zobowiązany do odbycia szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków i powienien okresowo je powtarzać.

 

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Zambrowie w styczniu organizuje następujące szkolenia okresowe w dziedzinie BHP:

  • dla pracowników na stanowiskach robotniczych - 31.01., godz. 9.00.

Szkolenia okresowe BHP prowadzone są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. nr 180, poz. 1860 z późn.zm.).

Szkolenia organizujemy w naszym Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Zambrowie, Al. Wojska Polskiego 5. W przypadku liczniejszej grupy, min. 10 pracowników z jedego zakładu pracy, termin i miejsce szkolenia dostosowujemy pod preferencje Zleceniodawcy.

Wystawiamy faktury.

W celu uczestnictwa prosimy o wcześniejsze zgłoszenia.

Rejestracja on-line

DODATKOWE INFORMACJE I ZGŁOSZENIA

  • tel./fax 86 271 42 11
  • e-mail: zambrow@zdz.bialystok.pl
  • osobiście w godzinach pracy Ośrodka