Zambrów

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkoły

Egzamin zawodowy w sesji czerwiec 2019r.

egzaminTermin składania deklaracji przez słuchaczy Szkoły Policealnej do sesji czerwcowej upływa z dniem 18.02.2019r.

Obowiązujący formularz:

należy dostarczyć do sekretariatu szkoły. Po tym terminie nie będzie już możliwości zgłoszenia sie na egzamin.