Zambrów

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkoły

Zmiana w zajęciach

wykrzyknik Dnia 15 maja wprowadzone zostały zmiany w harmonogramie zjazdów

  • w semestrze IV liceum zaocznego

1. Egzamin z języka polskiego odbędzie się dn. 26.05.2019r.

  • w semestrze IV szkoły policealnej

1. Zajęcia z 25.05.2019r. przełożono na 16.06.2019r.