Zambrów

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Bezpłatne Szkoły

Zmiana w zajęciach

wykrzyknik Ważne: zmiana w harmonogramie zjazdów w semestrze II i IV liceum zaocznego

1. Zajęcia z 22.04.2017r. przełożono na 17.06.2017r. 

2. Egzamin z języka angielskiego w semestrze IV odbędzie się dn. 23.04.2017r.

zmiana w harmonogramie zjazdów w semestrze IV szkoły policealnej

1. Zajęcia z 7.05.2017r. przełożono na 17.06.2017r.