Zambrów

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Bezpłatne Szkoły

Matura 2017

fotolia 48772063.600Do matury już niedaleko...

W 2017 roku w Liceum dziennym do egzaminu przystapi 5 osób, w Liceum zocznym - 12.

Zorganizujemy maturę z przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym: język polski, matematyka i języki obce (angielski lub rosyjski) oraz z przedmiotów na poziomie rozszerzonym: język polski, język angielski, geografia, biologia, chemia, historia, wiedza o społeczeństwie.

Wszystkim życzymy powodzenia.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Bezpłatne szkoły - Komunikaty