Zambrów

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkoły

Rekrutacja do szkół zaocznych

fota tekstSZKOŁY BEZPŁATNE

Trwają zapisy na rok szkolny 2018/2019 do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Zambrowie ZDZ w Białymstoku. Są to jedyne szkoły dla dorosłych w naszym mieście.

Powołane zostały w 1998r. i od tej pory cieszą się zaufaniem wielu słuchaczy.

Dołacz do nas i Ty!

Dzięki sprawnej organizacji możesz zarówno uczyć się jak i realizować zawodowe bądź osobiste plany.

Obowiązkowe konferencje instruktażowe dla nowoprzyjętych słuchaczy odbędą się - 8 września 2018r. (dla liceum),  22 września (dla szkoły policealnej).

Zajęcia dydaktyczne dla wszystkich słuchaczy zaczynają się 29 września.

Szczegóły rekrutacji TUTAJ.