Zambrów

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkoły

Egzamin zawodowy - wyniki

egzaminSłuchaczom, którzy zdawali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji VI 2019r. przypominamy o jutrzejszych wynikach.

Zapraszamy po odbiór dyplomów.