Zambrów

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Bezpłatne Szkoły

Komunikaty

Harmonogram egzaminu zawodowego - styczeń 2019r.

Zawód Kwalifikacja Etap pisemny Etap praktyczny Wykaz materiałów pomocniczych - etap pisemny Wykaz materiałów pomocniczych - etap praktyczny Przekaznie świadectw, dyplomów
technik  administracji A.68 - 9.01.2019r. (środa), godz. 9.00 -
kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
22.03.2019r. (piątek)

*kalkulator prosty - to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczania procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb

Procedury i pozostałe szczegółowe informacje - sprawdź na stronie OKE

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym

 Część egzaminu  Termin Miejsca egzaminu  Przekazanie świadectw
 pisemna 21.08.2018 (wtorek), godz. 9.00  Szkoły ZDZ w Zambrowie  11.09.2018r. (wtorek)

Przypominamy: na egzamin należy zgłosić się o godz. 8.30 wraz z obowiązującymi przyborami: długopis/pióro z czarnym tuszem/atramentem, linijka, cyrkiel, kalkulator prosty*

* Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

Wyniki egzaminu z matematyki

Pozytywny wynik z egzaminu z matematyki (semestr szósty liceum) otrzymały osoby pod nr: 1,2,3,4,8,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29.

Pozostali słuchacze proszeni są o kontakt z sekretariatem szkoły.

Egzamin maturalny 2018

Harmonogram części pisemnej - Przekieruj do CKE

Harmonogram części ustnej

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - zaoczne

L.p. Przedmiot Dzień Od godz.
1. Język polski 15 maja 2018r. (wtorek) 9.00
2. Język angielski 10 maja 2018r. (czwartek) 14.00
3. Język rosyjski 16 maja 2018r. (środa)

13.30

Harmonogram egzaminu zawodowego - czerwiec 2018r.

Zawód  Kwalifikacja  Etap pisemny  Etap praktyczny Wykaz materiałów pomocniczych - etap pisemny Wykaz materiałów pomocniczych - etap praktyczny Przekazanie świadectw, dyplomów
 technik administracji  A.68 19.06.2018r. (wtorek), godz. 10.00  26.06.2018r. (wtorek), godz. 9.00 długopis (pióro) z czarnym tuszem, atramentem, kalkulator prosty* kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka 31.08.2018r. (piątek)
 technik bhp Z.13  -  26.06.2018r. (wtorek), godz. 13.00 - kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka 31.08.2018r. (piątek)

*kalkulator prosty - to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczania procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb

Procedury i pozostałe szczegółowe informacje - przekieruj do OKE

Wyniki egzaminu z języka angielskiego

Osoby, które przystąpiły do egzaminu z języka angielskiego w sem. III Liceum dla Dorosłych otrzymały oceny pozytywne.

Wyniki słuchaczy semestru V Liceum dostępne są w sekretariacie.