Zambrów

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkoły

Komunikaty

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym

 Część egzaminu  
 Termin Miejsce egzaminu

Ogłoszenie wyników/

Przekazanie świadectw  

 pisemna 20.08.2019 (wtorek), godz. 9.00   

LO dla Dorosłych w Zambrowie  

ZDZ w Białymstoku

 11.09.2019r. (środa)

Przypominamy: na egzamin należy zgłosić się o godz. 8.30 wraz z obowiązującymi przyborami: długopis/pióro z czarnym tuszem/atramentem, linijka, cyrkiel, kalkulator prosty*

* Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

Harmonogram egzaminu zawodowego - czerwiec 2019r.

Zawód Kwalifikacja Etap pisemny Etap praktyczny Wykaz materiałów pomocniczych - etap pisemny  Wykaz materiałów pomocniczych - etap praktyczny Przekazanie świadectw
 Technik administracji

A.68

AU.68

18.06.2019 (wtorek), godz.10.00,  17.06.2019 (poniedziałek), godz. 9.00, 180 min długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty* kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka 30 sierpnia 2019 (piątek)
 

Kalkulator prosty* - to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczania procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb

Procedury i pozostałe szczegółowe informacje - sprawdź na stronie OKE

Harmonogram egzaminu zawodowego - styczeń 2019r.

Zawód Kwalifikacja Etap pisemny Etap praktyczny Wykaz materiałów pomocniczych - etap pisemny Wykaz materiałów pomocniczych - etap praktyczny Przekaznie świadectw, dyplomów
technik  administracji A.68 - 9.01.2019r. (środa), godz. 9.00 -
kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
22.03.2019r. (piątek)

*kalkulator prosty - to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczania procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb

Procedury i pozostałe szczegółowe informacje - sprawdź na stronie OKE

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym

 Część egzaminu  Termin Miejsca egzaminu  Przekazanie świadectw
 pisemna 21.08.2018 (wtorek), godz. 9.00  Szkoły ZDZ w Zambrowie  11.09.2018r. (wtorek)

Przypominamy: na egzamin należy zgłosić się o godz. 8.30 wraz z obowiązującymi przyborami: długopis/pióro z czarnym tuszem/atramentem, linijka, cyrkiel, kalkulator prosty*

* Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.