Zambrów

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkoły

Komunikaty

Egzamin maturalny 2018

Harmonogram części pisemnej - Przekieruj do CKE

Harmonogram części ustnej

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - zaoczne

L.p. Przedmiot Dzień Od godz.
1. Język polski 15 maja 2018r. (wtorek) 9.00
2. Język angielski 10 maja 2018r. (czwartek) 14.00
3. Język rosyjski 16 maja 2018r. (środa)

13.30

Harmonogram egzaminu zawodowego - czerwiec 2018r.

Zawód  Kwalifikacja  Etap pisemny  Etap praktyczny Wykaz materiałów pomocniczych - etap pisemny Wykaz materiałów pomocniczych - etap praktyczny Przekazanie świadectw, dyplomów
 technik administracji  A.68 19.06.2018r. (wtorek), godz. 10.00  26.06.2018r. (wtorek), godz. 9.00 długopis (pióro) z czarnym tuszem, atramentem, kalkulator prosty* kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka 31.08.2018r. (piątek)
 technik bhp Z.13  -  26.06.2018r. (wtorek), godz. 13.00 - kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka 31.08.2018r. (piątek)

*kalkulator prosty - to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczania procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb

Procedury i pozostałe szczegółowe informacje - przekieruj do OKE

Wyniki egzaminu z języka angielskiego

Osoby, które przystąpiły do egzaminu z języka angielskiego w sem. III Liceum dla Dorosłych otrzymały oceny pozytywne.

Wyniki słuchaczy semestru V Liceum dostępne są w sekretariacie.

 

Egzamin zawodowy w sesji styczeń 2018

Zawód Kwalifikacja Etap pisemny Etap praktyczny Wykaz materiałów pomocniczych - etap pisemny Wykaz materiałó pomocniczych - etap praktyczny Przekazanie swiadectw/dyplomów
 technik administracji  A.68

11.01.2018 (czwartek) godz. 10.00

10.01.2018r. (środa) godz. 9.00 długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka 23.03.2018
technik bhp Z.13 - 10.01.2018 (środa) godz. 13.00 - kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka 23.03.2018

*kalkulator prosty - to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczania procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb

Procedury i pozostałe szczegółowe informacje - przekieruj do OKE

WAŻNE: Osoby, które nie zdadzą egzaminu, mają 7 dni (czyli do 30 marca) na złożenie deklaracji, aby przystąpić do poprawki w sesji czerwiec-lipiec 2018.

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym

Część egzaminu Termin  Miejsce egzaminu Przekazanie świadectw
 pisemna  22 sierpnia 2017r., wtorek, godz. 9.00  Szkoły ZDZ w Zambrowie  12 września 2017r., wtorek

Egzamin maturalny 2017

Harmonogram części pisemnej - POBIERZ

Harmonogram części ustne - poniżej

Liceum Ogólnokształcące - dzienne

Lp. Przedmiot Dzień Od godz.
 1.  Język polski  11 maja (czwartek)  12.00
 2.  Język angielski  19 maja (piątek)  14.00
 3.  Język rosyjski  19 maja (piątek)  10.00

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - zaoczne

Lp. Przedmiot Dzień  Od godz.
 1. Język polski  12 maja (piątek)  11.00
 2.  Język angielski  19 maja (piątek)  14.30
 3.  Język rosyjski  19 maja (piątek)  10.40

 

Dodatkowe informacje - przekieruj do OKE

Harmonogram egzaminu zawodowego - czerwiec 2017r.

Zawód Kwalifikacja Etap pisemny Etap praktyczny

Wykaz pomocy -

cz. pisemna

Wykaz pomocy -

cz. praktyczna

Przekazanie świadectw,

dyplomów

 technik rachunkowości
 
 A.36 20.06.2017 / wtorek, godz. 12.00 - kalkulator prosty* kalkulator prosty* 25.08.2017 / piątek
 A.65 20.06.2017 / wtorek, godz. 14.00 22.06.2017 / czwartek, godz. 9.00
Uwaga: zdający powinien zgłosić się do szkoły na 30 min. przed godziną rozpoczęcia egzaminu.

Ważne: każdy zdający powinien posiadać w obu etapach egzaminu długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory podane w tabeli powyżej.

*kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wyonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia, ewentualnie obliczania procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.