Zambrów

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Bezpłatne Szkoły

Komunikaty

Egzamin maturalny 2017

Harmonogram części pisemnej - POBIERZ

Harmonogram części ustne - poniżej

Liceum Ogólnokształcące - dzienne

Lp. Przedmiot Dzień Od godz.
 1.  Język polski  11 maja (czwartek)  12.00
 2.  Język angielski  19 maja (piątek)  14.00
 3.  Język rosyjski  19 maja (piątek)  10.00

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - zaoczne

Lp. Przedmiot Dzień  Od godz.
 1. Język polski  12 maja (piątek)  11.00
 2.  Język angielski  19 maja (piątek)  14.30
 3.  Język rosyjski  19 maja (piątek)  10.40

 

Dodatkowe informacje - przekieruj do OKE

Harmonogram egzaminu zawodowego - czerwiec 2017r.

Zawód Kwalifikacja Etap pisemny Etap praktyczny

Wykaz pomocy -

cz. pisemna

Wykaz pomocy -

cz. praktyczna

Przekazanie świadectw,

dyplomów

 technik rachunkowości
 
 A.36 20.06.2017 / wtorek, godz. 12.00 - kalkulator prosty* kalkulator prosty* 25.08.2017 / piątek
 A.65 20.06.2017 / wtorek, godz. 14.00 22.06.2017 / czwartek, godz. 9.00
Uwaga: zdający powinien zgłosić się do szkoły na 30 min. przed godziną rozpoczęcia egzaminu.

Ważne: każdy zdający powinien posiadać w obu etapach egzaminu długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory podane w tabeli powyżej.

*kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wyonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia, ewentualnie obliczania procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

Informacja dla słuchaczy sem. III BHP

Świadectwa ukończenia Szkoły Policealnej oraz dokumenty do nas złożone moga Państwo odbierać w godzinach pracy sekretariatu począwszy od dnia 27 stycznia 2017r.

Zapraszam.

Egzamin zawodowy w sesji czerwiec 2017r.

Czerwcowa sesja egzaminacyjna planowana jest w zawodzie technik rachunkowości, w dwóch kwalifikacjach A.36 i A.65.

Termin składania deklaracji upływa z dniem 30.01.2017r.

Obowiązujący formularz

  • Deklaracji dla ucznia i absolwenta pdfPOBIERZ

należy dostarczyć do sekretariatu szkoły. Po tym terminie nie będzie już możliwości zgłoszenia się na egzamin.

Harmonogram egzaminu zawodowego - styczeń 2017r.

Zawód

Kwalifikacja

Etap pisemny

Etap praktyczny

Wykaz materiałów pomocniczych - cz. pisemna

Wykaz materiałów pomocniczych - cz. praktyczna

Przekazanie świadectw/

dyplomów

Technik bhp
Z.13 12.01.2017r. (czwartek), godz. 12.00 09.01.2017r. (poniedziałek), godz. 13.00
  • długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty
  • kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka
31.03.2017r.
Przypominamy: zdający powinien zgłosić się do szkoły 30min. przed godziną rozpoczęcia egzaminu.

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym

 Część egzaminu  Termin  Miejsce egzaminu Przekazanie świadectw
 pisemna 23 sierpnia 2016r. (wtorek), godz. 9.00  Szkoły ZDZ w Zambrowie 12 września 2016r.

Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym należy złożyć w szkole do 12 lipca 2016.

Druk oświadczenia:

Nowa matura

Stara Matura

Egzamin zawodowy w sesji lato 2016r.

 Zawód Kwalifikacja  Etap pisemny  Etap praktyczny Wykaz materiałów pomocniczych - etap pisemny Wykaz materiałów pomocniczych - etap praktyczny Przekazanie świadectw/dyplomów
 Technik rachunkowości  A.36

 17.06.2016r. (piątek),

godz. 12.00

 22.06.2016r. (środa),

godz. 15.00

kalkulator prosty* kalkulator prosty* 26.08.2016r.
 Technik rachunkowości A.65

 17.06.2016r. (piątek),

godz. 14.00

 23.06.2016r. (czwartek),

godz. 15.00

kalkulator prosty* kalkulator prosty* 26.08.2016r.

Ważne:

Każdy zdający powinien mieć w obu etapach długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory podane w tabeli powyżej.

* kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.