Zambrów

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkoły

Komunikaty

Informacja dla słuchaczy sem. III BHP

Świadectwa ukończenia Szkoły Policealnej oraz dokumenty do nas złożone moga Państwo odbierać w godzinach pracy sekretariatu począwszy od dnia 27 stycznia 2017r.

Zapraszam.

Egzamin zawodowy w sesji czerwiec 2017r.

Czerwcowa sesja egzaminacyjna planowana jest w zawodzie technik rachunkowości, w dwóch kwalifikacjach A.36 i A.65.

Termin składania deklaracji upływa z dniem 30.01.2017r.

Obowiązujący formularz

  • Deklaracji dla ucznia i absolwenta pdfPOBIERZ

należy dostarczyć do sekretariatu szkoły. Po tym terminie nie będzie już możliwości zgłoszenia się na egzamin.

Harmonogram egzaminu zawodowego - styczeń 2017r.

Zawód

Kwalifikacja

Etap pisemny

Etap praktyczny

Wykaz materiałów pomocniczych - cz. pisemna

Wykaz materiałów pomocniczych - cz. praktyczna

Przekazanie świadectw/

dyplomów

Technik bhp
Z.13 12.01.2017r. (czwartek), godz. 12.00 09.01.2017r. (poniedziałek), godz. 13.00
  • długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty
  • kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka
31.03.2017r.
Przypominamy: zdający powinien zgłosić się do szkoły 30min. przed godziną rozpoczęcia egzaminu.

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym

 Część egzaminu  Termin  Miejsce egzaminu Przekazanie świadectw
 pisemna 23 sierpnia 2016r. (wtorek), godz. 9.00  Szkoły ZDZ w Zambrowie 12 września 2016r.

Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym należy złożyć w szkole do 12 lipca 2016.

Druk oświadczenia:

Nowa matura

Stara Matura

Egzamin zawodowy w sesji lato 2016r.

 Zawód Kwalifikacja  Etap pisemny  Etap praktyczny Wykaz materiałów pomocniczych - etap pisemny Wykaz materiałów pomocniczych - etap praktyczny Przekazanie świadectw/dyplomów
 Technik rachunkowości  A.36

 17.06.2016r. (piątek),

godz. 12.00

 22.06.2016r. (środa),

godz. 15.00

kalkulator prosty* kalkulator prosty* 26.08.2016r.
 Technik rachunkowości A.65

 17.06.2016r. (piątek),

godz. 14.00

 23.06.2016r. (czwartek),

godz. 15.00

kalkulator prosty* kalkulator prosty* 26.08.2016r.

Ważne:

Każdy zdający powinien mieć w obu etapach długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory podane w tabeli powyżej.

* kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

Egzamin maturalny 2016

HARMONOGRAM CZĘŚCI PISEMNEJ - pobierz

HARMONOGRAM CZĘŚCI USTNEJ

UWAGA!  Dnia 20.04.2016 r. dokonano zmiany w harmonogramie części ustnej egzaminu. Poniżej aktualny harmonogram.

Liceum Ogólnokształcące - dzienne

Przedmiot Data egzaminu Godzina egzaminu
język polski

12 maja

czwartek

12.00
język angielski

16 maja

poniedziałek

16.00

 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - zaoczne

Przedmiot Data egzaminu Godzina egzaminu
język polski

12 maja

czwartek

12.30
język angielski

16 maja

poniedziałek

16.45
język rosyjski

19 maja

czwartek

15.00

Procedury i pozostałe szczegółowe informacje - przekieruj do OKE

 

Egzamin z matematyki w sem. V

Osoby zwolnione z części ustnej egzaminu:

Brajczewski, Cebulski, Cwalina, Lipka, Maleszewska, Przychodzeń, Radgowska, Rokicka, Rudziewicz.