Zambrów

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkoły

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym

Część egzaminu Termin  Miejsce egzaminu Przekazanie świadectw
 pisemna  22 sierpnia 2017r., wtorek, godz. 9.00  Szkoły ZDZ w Zambrowie  12 września 2017r., wtorek