Zambrów

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkoły

Egzamin zawodowy w sesji styczeń 2018

Zawód Kwalifikacja Etap pisemny Etap praktyczny Wykaz materiałów pomocniczych - etap pisemny Wykaz materiałó pomocniczych - etap praktyczny Przekazanie swiadectw/dyplomów
 technik administracji  A.68

11.01.2018 (czwartek) godz. 10.00

10.01.2018r. (środa) godz. 9.00 długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka 23.03.2018
technik bhp Z.13 - 10.01.2018 (środa) godz. 13.00 - kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka 23.03.2018

*kalkulator prosty - to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczania procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb

Procedury i pozostałe szczegółowe informacje - przekieruj do OKE

WAŻNE: Osoby, które nie zdadzą egzaminu, mają 7 dni (czyli do 30 marca) na złożenie deklaracji, aby przystąpić do poprawki w sesji czerwiec-lipiec 2018.