Zambrów

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkoły

Wyniki egzaminu z języka angielskiego

Osoby, które przystąpiły do egzaminu z języka angielskiego w sem. III Liceum dla Dorosłych otrzymały oceny pozytywne.

Wyniki słuchaczy semestru V Liceum dostępne są w sekretariacie.