Zambrów

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkoły

Wyniki egzaminu z języka angielskiego

Wszystkie osoby z sem. III i V LO dla Dorosłych, które przystapiły do egzaminu dnia 7.02.2018r., otrzymały ocenę pozytywną.