Zambrów

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkoły

Wyniki egzaminu z matematyki

Pozytywny wynik z egzaminu z matematyki (semestr szósty liceum) otrzymały osoby pod nr: 1,2,3,4,8,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29.

Pozostali słuchacze proszeni są o kontakt z sekretariatem szkoły.