Zambrów

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkoły

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym

 Część egzaminu  Termin Miejsca egzaminu  Przekazanie świadectw
 pisemna 21.08.2018 (wtorek), godz. 9.00  Szkoły ZDZ w Zambrowie  11.09.2018r. (wtorek)

Przypominamy: na egzamin należy zgłosić się o godz. 8.30 wraz z obowiązującymi przyborami: długopis/pióro z czarnym tuszem/atramentem, linijka, cyrkiel, kalkulator prosty*

* Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.