Zambrów

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkoły

Egzamin maturalny 2019

Część pisemna

Harmonogram - pobierz

Pomoce i przybory - pobierz

Część ustna

Harmonogram - udostępnimy w marcu

Dodatkowe informacje - przekieruj do OKE

Informatory maturalne - przekieruj do CKE