Zambrów

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Bezpłatne Szkoły

Rekrutacja

W roku szkolnym 2017/2018 możesz rozpocząć BEZPŁATNĄ NAUKĘ w jednej z wybranych szkół w Zambrowie prowadzonych przez ZDZ w Białymstoku.

 

grafika ulotka dzienne miniatura

Liceum Ogólnokształcące w Zambrowie - dzienne


Opis szkoły:

 • podbudowa: gimnazjum,
 • 3-letni cykl kształcenia,
 • nauka w systemie dziennym, od poniedziałku do piątku, w godzinach pomiędzy 8.00:15.15,
 • liczebność klas: ok. 15 osób,
 • przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia, matematyka,
 • przedmioty w zakresie uzupełniającym: historia i społeczeństwo, ekonomia w praktyce,
 • szkoła umożliwia bezpłatną naukę ogólnokształcącą oraz bezpłatny udział w szkoleniach organizowanych przez ZDZ,
 • absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia liceum,
 • szkoła umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zlożeniu egzaminu maturalnego: jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym OKE,
 • szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej - absolwenci mają otwartą drogę do kontynuowania nauki we wszystkich szkołach oraz uczeniach wyższych.

 pdfPodanie o przyjecie do szkoly ponadgimnazjalnej dla mlodziezy.pdf

pdfHarmonogram rekrutacji.pdf

 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zambrowie - zaoczne      grafika ulotka zaoczne miniatura

 

Opis szkoły:

 • podbudowa: gimnazjum, 8-letnia szkoła podstawowa, zasadnicza szkoła zawodowa,
 • 3-letni cykl kształcenia (po gimnazjum i sp) 2-letni cykl kształcenia (po zsz),
 • forma zaoczna, w systemie weekendowym: wg harmonogramu zjazdów,
 • liczebność semestrów: około 14-28 osób,
 • przedmioty rozszerzone: geografia, matematyka,
 • słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia liceum (druk MENiS)
 • szkoła umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po złożeniu egzaminu maturalnego,
 • szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej - absolwenci mają otwartą drogę do kontynuowania nauki we wszystkich szkołach oraz uczelniach wyższych.

Wymagania stawiane kandydatom: świadectwo ukończenia gimnazjum, 8-letniej szkoły podstawowej lub zsz, 18 lat.

pdfPodanie o przyjecie do szkoly dla doroslych LO.pdf

Szkoła Policealna dla Dorosłych w Zambrowie - zaocznazaoczneA5t 11 mikro

Opis szkoły:

 • podbudowa: szkoła dająca wykształcenie średnie,
 • 1,5 roczny lub 2-letni okres kształcenia,
 • forma zaoczna, w systemie weekendowym, wg. harmonogramu zjazdów,
 • słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia szkoły (druk MENiS)
 • szkoła umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu zawodowego,
 • zawód kształcony: Technik BHP, Technik RACHUNKOWOŚCI, FLORYSTA, Technik ADMINISTRACJI.

Wymagania: świadectwo ukończenia szkoły dającej wykształcenie średnie, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do kształcenia w zawodzie, dowód do wglądu.

pdfPodanie o przyjecie do szkoly dla doroslych SP.pdf

Opis zawodów

 • FLORYSTA (kształcenie trwa 1 rok - dwa semestry). Słuchacze nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu: materiałoznawstwa roślinnego, materiałoznawstwa nieroślinnego, kulturowych podstaw florystyki, środków wyrazu twórczego, kompozycji florystycznych, zakładania przedsiębiorstwa florystycznego, języka angielskiego z zakresu florystyki oraz wykonywania kompozycji florystycznych. Egzamin zawodowy teoretyczny i praktyczny składany jest w szkole przed komisją OKE a słuchacz otrzymuje dyplom nadający tytuł florysty. Możliwe zatrudnienie: w sektorze prywatnym: w kwiaciarniach, firmach florystycznych oraz firmach zajmujących sie dekoracją wnętrz. Drugą możliwością jest założenie własnej firmy.
 • Technik BHP (kształcenie trwa 1,5 roku - trzy semestry). Słuchacze nabywają wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu: podstaw prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy, ergonomii w procesie pracy, zagrożeń w środowisku pracy, języka obcego zawodowego, oceny ryzyka zawodowego, ustalenia przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, zarządzania systemami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz podstaw przedsiębiorczości. Egzamin zawodowy teoretyczny i praktyczny składany jest w szkole przed komisją OKE a słuchacz otrzymuje dyplom nadający tytuł technik bezpieczeństwa i higieny pracy. Możliwe zatrudnienie: w przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach prowadzących działy higieny i bezpieczeństwa pracy.
 • Technik RACHUNKOWOŚCI (kształcenie trwa 2 lata - cztery semestry). Słuchacze nabywają wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu:działalności gospodarczej w branży ekonomicznej, jezyka obcego w rachunkowości, rachunkowości finansowej, wynagrodzeń i podatków, dokumentacji biurowej, podstaw przedsiębiorczości. Egzamin zawodowy teoretyczny i praktyczny składany jest w szkole przed komisją OKE a słuchacz otrzymuje dyplom nadający tytuł technik rachunkowości. Wiedza z zakresu rachunkowości połączona z umiejętnościami praktycznymi daje podstawy do zajmowania wysokich stanowisk w przedsiębiorstwach, organizacjach gospodarczych, instytucjach finansowych, jednostkach finansów publicznych, kancelariach doradczych i audytorskich oraz biurach rachunkowych.
 • Technik ADMINISTRACJI (kształcenie trwa 2 lata - cztery semestry). Słuchacze nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu: działalności gospodarczej w jednostkach organizacyjnych, jezyka angielskiego w administacji, podstaw prawa pracy, podstaw prawa cywilnego, podstaw prawa administracyjnego, finansów publicznych, wykonywania prac biurowych oraz zasad postępowania w administracji. Egzamin zawodowy teoretyczny i praktyczny składany jest w szkole przed komisją OKE a słuchacz otrzymuje dyplom nadający tytuł technik administracji.Technik administracji zajmuje się pracami związanymi z gromadzeniem oraz obiegiem dokumentacji i informacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną w urzędach administracji publicznej i w przedsiębiorstwach, w tym informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym.

szkoła bezpłatna Zambrów

Zapisy i dodatkowe informacje w sekretariacie szkoły:
Zambrów, Aleja Wojska Polskiego 5
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Znajdź Szkołę lub ośrodek