Zambrów

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Bezpłatne Szkoły

Zagadnienia egzaminacyjne

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

 

 

 

Szkoła Policealna dla Dorosłych w Zambrowie

 Słuchaczy obowiązuje praktyka zawodowa w przedsiębiorstwie. Dzienniczek praktyk wraz  z opinią należy złożyć do sekretariatu do dnia 19.01.2019r.

 

Znajdź Szkołę lub ośrodek