Zambrów

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Bezpłatne Szkoły

Zagadnienia egzaminacyjne

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

 

 

 

Szkoła Policealna dla Dorosłych w Zambrowie

 

Słuchaczy obowiązuje też praktyka zawodowa w przedsiębiorstwie. dzienniczek praktyk wraz z opinią należy złożyc do sekretariatu do dnia 20.01.2018r.

 

Znajdź Szkołę lub ośrodek