Zambrów

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Bezpłatne Szkoły

Zagadnienia egzaminacyjne

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

  • sem. II- język polski, - język angielski, - historia, - wiedza o społeczeństwie, - geografia, - matematyka, - informatyka

 

 

  • sem. VI: - język polski,  - język angielski, - geografia, - matematyka

 

Szkoła Policealna dla Dorosłych w Zambrowie

  • sem. II technik ADMINISTRACJI: - język angielski w administracji, - podstawy prawa cywilnego, - podstawy prawa administracyjnego, - wykonywanie pracy biurowej, - postępowanie w administracji, - podstawy przedsiębiorczości,

 Słuchaczy obowiązuje też praktyka zawodowa w przedsiębiorstwie. Dzienniczek praktyk wraz  z opinią należy złożyć do sekretariatu do dnia 10.06.2018r.

  • sem. IV technik ADMINISTRACJI- podstawy prawa pracy, - podstawy prawa administracyjnego, - podstawy finansów publicznych, wykonywanie pracy biurowej,  - postępowanie w administracji

 

  • sem. I technik RACHUNKOWOŚCI: - działalność gospodarcza w branży ekonomicznej, - rachunkowość finansowa, - biuro rachunkowe.

 

 

Znajdź Szkołę lub ośrodek