Zambrów

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Bezpłatne Szkoły

Zagadnienia egzaminacyjne

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

 

 

 

Szkoła Policealna dla Dorosłych w Zambrowie

 Słuchaczy obowiązuje też praktyka zawodowa w przedsiębiorstwie. Dzienniczek praktyk wraz  z opinią należy złożyć do sekretariatu do dnia 10.06.2018r.

 

 

 

Znajdź Szkołę lub ośrodek