Zambrów

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Bezpłatne Szkoły

Zagadnienia egzaminacyjne

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

 

 

 

Szkoła Policealna dla Dorosłych w Zambrowie

 

 

  • sem. IV technik RACHUNKOWOŚCI:  - wynagrodzenia i podatki - zagadnienia do odbioru w sekretariacie, - dokumentacja biurowa, - biuro wynagrodzeń i podatków

Znajdź Szkołę lub ośrodek