Zambrów

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Bezpłatne Szkoły

Zagadnienia egzaminacyjne

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

  • sem. I- język polski,  - język angielski, - podstawy przedsiębiorczości- biologia, - chemia, - fizyka,  - matematyka.

 

 

  • sem. V: - język polski, - język angielski,  - geografia, - matematyka. 

 

Szkoła Policealna dla Dorosłych w Zambrowie

  • sem. I technik BHP: - techniczne bezpieczeństwo pracy, - ergonomia w procesie pracy, - zagrożenia w środowisku pracy, - ocena ryzyka zawodowego, - zarządzanie systemami bhp, - podstawy prawa pracy.

 Słuchaczy obowiązuje praktyka zawodowa w przedsiębiorstwie. Dzienniczek praktyk wraz  z opinią należy złożyć do sekretariatu do dnia 19.01.2019r.

 

Znajdź Szkołę lub ośrodek