Zambrów

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

Aktualności

Kurs na kierownika wypoczynku

dzieci wakacjeZdobądź uprawnienia przed wakacjami!

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej organizator wypoczynku dla dzieci i młodzieży zobowiązany jest do zatrudnienia odpowiednio przygotowanej kadry pedagogicznej, w tym kierowników i wychowawców.

 

Ośrodek ZDZ w Zambrowie zaprasza do udzialu w kursie:

"Kierownik wypoczynku"

CZYTAJ WIĘCEJ

Kurs "Obsługa kasy fiskalnej" - 30 i 31 maja

kasa fiskalnaKurs "Obsługa kasy fiskalnej" w Zambrowie

Zapraszamy do udziału w szkoleniu OBSŁUGA KASY FISKALNEJ.

W ciągu 8 godzin szkolenia poznasz wszystkie tajniki, jakie kryje w sobie to urządzenie oraz poznasz zakres podstawowych czynności wykonywanych przez każdego sprzedawcę.

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do samodzielnej obsługi kasy fiskalnej.

CZYTAJ WIĘCEJ

Kadry i płace - 20.04.2017 r.

kadry i płace ZDZRusza kurs "Kadry i płace" !

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Zambrowie zaprasza do udziału w szkoleniu "Kadry i płace".

 

Pierwsze zajęcia 20 kwietnia 2017 r., godz. 12.10 w Ośrodku ZDZ w Zambrowie.

CZYTAJ WIĘCEJ

Trening umiętności społecznych w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych

trening umiejetnosci spolecznych specjalistyczne uslugi opiekunczeProwadzenie treningów umiejętności społecznych w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych

Zapraszamy osoby, które zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych z dnia 22 września 2005 r. (Dz.U. z 2005 r. nr 189 poz. 1598) chcą świadczyć specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz osoby zainteresowane na szkolenie:

Trening umiejętności społecznych w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych

Program szkolenia

 1. Regulacje prawne specjalistycznych usług medycznych
 2. Organizacja pracy w ramach specjalistycznych usług medycznych – zadania opiekuna
 3. Pojęcie zaburzenia psychicznego – dominujące zaburzenia zdrowia psychicznego u dorosłych
 4. Komunikacja z pacjentem- rozwój zasobów osobistych i interpersonalnych pacjenta
 5. Techniki kształtowania nawyków celowej aktywności
 6. Kształtowanie motywacji do zachowań akceptowanych społecznie
 7. Prowadzenie treningu umiejętności społecznych
 8. Zaburzenia psychiczne u dzieci – pojęci autyzmu

Termin szkolenia: 22 kwietnia 2017 r. (sobota), godz. 9:00 *

* terminy szkolenia może ulec zmianie, w przypadku nie zebrania minimalnej liczy osób na szkolenie

Miejsce szkolenia: ul. Al. Wojska Polskiego 5, 18 – 300 Zambrów

Cena brutto: 250,00 zł/osoba (w tym przerwa kawowa oraz materiały merytoryczne)

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia  19 kwietnia 2017 r. do godz. 15:00

Szczegółowe informacje i zapisy:

 • ul. Al. Wojska Polskiego 5, 18 – 300 Zambrów
 • tel./fax 86 271 42 11
 • zapisz sie on-line

Kurs obsługi wózków jezdniowych w kwietniu

Wozki kursWeź udział w kursie na wózki i pracuj z uprawnieniami!

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnej obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym w transporcie wewnątrzzakładowym oraz bezpiecznej obsługi/wymiany butli gazowych w wózkach wyposażonych w te urządzenia.

 Zapisz się on-line

 

Spotkanie organizacyjne:

1 kwietnia br. (sobota), godz. 9.00

CZYTAJ WIĘCEJ

Kurs na wychowawcę wypoczynku dzieci i młodzieży

wychowawca wypoczynku

Chciałbyś zostać opiekunem na koloniach lub podczas innych wyjazdów z dziećmi lub młodzieżą? Jeśli masz 18 lat zapraszamy do ZDZ na kurs dzięki któremu nabędziesz odpowiednią wiedzę i uprawnienia.

Kursy prowadzone przez ZDZ oparte są o najnowsze wytyczne, a ich przebieg nadzorowany jest przez Kuratorium Oświaty.

Nie czekamy do wakacji, realizacja kursu zaplanowana jest na kwiecień.

CZYTAJ WIĘCEJ

Bezpłatne szkolenia

nazwa 2 pomagamy

Zapraszamy od udziału w projekcie „POMAGAMY zwalnianym – kompleksowe wsparcie outplacementowe” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa – Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.4 – Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian.

Projekt skierowany jest do osób zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn zakładu pracy z woj. podlaskiego.

CZYTAJ WIĘCEJ

Pracodawco skorzystaj z KFS

kfsPracodawco!

Skorzystaj z możliwości sfinansowania

kształcenia ustawicznego swoich pracowników i siebie

z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).

 

Czym jest KFS?

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DzU z 2015 r., poz. 149 z pożn. zm.) wprowadziła nowy instrument rozwoju zasobów ludzkich – Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS), który przeznacza się na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.

Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

CZYTAJ WIĘCEJ