Zambrów

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

Aktualności

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

kurs pedagogiczny ZDZZostań instruktorem praktycznej nauki zawodu

Program szkolenia  został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu oraz został zatwierdzony przez kuratora oświaty.

Celem szkolenia jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw pedagogiki, psychologii, metodyki i praktyki metodycznej, zgodnie z w/w rozporządzeniem MEN.

Zapisz się on-line

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Kurs obsługi wózków jezdniowych - podsumowanie

thumb IMG 20190519 11121023 maja br. w naszym Ośrodku odbył się egzamin Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie kategorii II WJO - Wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych. W egzaminie udział wzięło 29 osób - absolwentów organizowanego przez nasz Ośrodek kursu na operatora wózka. Wszyscy uzyskali pozytywny wynik egzaminu UDT i tym samym stali się posiadaczami uprawnień potwierdzonych przez państwową insytucję. Kurs obejmował przygotowanie teoretyczne i praktyczne.

Kolejna edycja kursu już wkrótce.

 

Kurs na kierownika wypoczynku

dzieci wakacjeZdobądź konieczne uprawnienia!

Zgodnie z rozporządzeniem MEN organizator wypoczynku dla dzieci i młodzieży zobowiązany jest do zatrudnienia odpowiednio przygotowanej kadry, w tym kierowników i wychowawców.

CZYTAJ WIĘCEJ

Pracodawco - skorzystaj z KFS

kfsPracodawco!

Skorzystaj z możliwości sfinansowania

kształcenia ustawicznego swoich pracowników i siebie

z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).

 

Czym jest KFS?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy.

Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

CZYTAJ WIĘCEJ

Żywienie dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych

szkolenie ZDZPoznaj zasady żywienia dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych z uwzględnieniem aktualnych przepisów prawnych.

Zmiany w przepisach prawa krajowego dotyczące żywienia w placówkach oświatowych obowiązują od 1 września 2016 r. znowelizowane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1154) – czy rzeczywiście zostały prawidłowo wprowadzone?

Jeżeli nurtuje Państwa powyższe zagadnienie zachęcamy do uczestnictwa w szkoleniu. Wspólnie ocenimy spełnienie wymagań prawnych Państwa jadłospisów.

CZYTAJ WIĘCEJ