Zambrów

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

Żywienie dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych - poznaj nowe przepisy (Łomża)

szkolenie ZDZPoznaj nowe zasady żywienia dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych z uwzględnieniem najnowszych zmian przepisów prawnych.

Z dniem 1 września 2015 r., czyli z początkiem nowego roku szkolnego, weszła w życie nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, zgodnie z którą firmy prowadzące sklepiki szkolne nie mogą sprzedać w nich tzw. śmieciowego jedzenia. Wprowadzono też wymagania dotyczące jedzenia podawanego dzieciom np. w stołówkach.

 

Ośrodek Kształcenia Zawodowego z Zambrowie zaprasz do udzialu w szkoleniu:

Zasady prawidłowego organizowania żywienia dzieci i młodzieży w zakładach żywienia zbiorowego ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych zmian przepisów prawnych

Szkolenie skierowane jest do dyrektorów placówek oświatowych, osób odpowiedzialnych za planowanie żywienia w zakładach żywienia zbiorowego dzieci tj. w żłobkach, przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz firm cateringowych dostarczających żywność do zakładów żywienia zbiorowego.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami racjonalnego odżywiania dzieci w zakładach żywienia zbiorowego zgodnie z aktualnymi rekomendacjami IŻŻ, czyli co należy wiedzieć, aby przystąpić do układania i realizacji jadłospisów.

zapisz sie on-line

Program szkolenia

Podstawy racjonalnego żywienia (2 godz.)

Prawidłowe żywienie dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych

 1. Normy żywienia dzieci w wieku 1-3 lat, wieku przedszkolnym, szkolnym i młodzieży według   najnowszych wytycznych

 2. Piramida zdrowego żywienia Instytutu Żywności i Żywienia w 10 zasadach

 3. Wpływ odżywiania na zdrowie – choroby związane z nieprawidłowym żywieniem

 4. Składniki pokarmowe, ich znaczenie w żywieniu.
 5. Jak kształtować zdrowe nawyki żywieniowe. Nowe trendy, nowe oczekiwania Jakość żywienia od 1 września 2015 r.

Zasady żywienia w zakładzie żywienia zbiorowego (6 godz.)

Prawidłowe żywienie dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych

 1. Zmiany w przepisach prawa krajowego dotyczące organizowania żywienia w zakładach żywienia zbiorowego w myśl zapisów ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2015 poz. 35)

 2. Grupy środków spożywczych i wymagania jakie muszą spełniać w świetle obowiązującego prawa

 3. Zmiany w sposobie przygotowywania jadłospisów, receptur i obowiązek udostępniania pełnej informacji na temat wytwarzanych posiłków

 4. Zasady układania jadłospisów, rozkład posiłków w ciągu dnia, zasady zamiany produktów spożywczych. Zamian produktów niezdrowych na zalecane. Podział na grupy

 5. Obliczenie wartości odżywczej potrawy oraz całego posiłku. Przykładowy jadłospis, wartość odżywcza posiłku i ocena teoretyczna.

 6. Umowy z firma cateringową a najnowsze wymagania prawne.

 7. Funkcjonowanie sklepiku - możliwe formy działalności. Produkty rekomendowane i nierekomendowane do sprzedaży.

 8. Grupy środków spożywczych i wymagania jakie muszą spełniać produkty spożywcze do przygotowania potrawy w celu sprzedaży w sklepiku szkolnym w świetle obowiązującego prawa

 9. Obowiązki i możliwości działań dyrektora w świetle zmian ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

 10. Najważniejsze elementy podlegające kontroli sanitarnej.

Program kursu „Zasady prawidłowego organizowania żywienia..." jest własnością Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku - kopiowanie, powielanie może nastąpić tylko za zgodą ZDZ.

 

Prowadzący: specjalista z dziedziny technologii żywności, wieloletni staż pracy. Biegła znajomość prawa żywnościowego UE i krajowego, systemów zarządzania jakością w zakładach branży przemysłu spożywczego. Wykładowca z praktyczną i teoretyczną wiedzą z zakresu racjonalnego żywienia dla poszczególnych grup ludności, w tym choroby dietozależne, składniki pokarmowe. Profesjonalne komponowanie posiłków w zależności od płci, wieku, aktywności fizycznej.

Termin: 12.11.2015 r., godz. 9.00 - 15.45

Miejsce: Łomża, Restauracja "Amadeus", ul. Przykoszarowa 16

Cena: 250,00 zł brutto/osoba (cena zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, bufet kawowy, obiad, zaświadczenie ukończenia szkolenia)

Zgłoszenia i dodatkowe informacje:

 • tel./fax 86 271 42 11
 • zambrow@zdz.bialystok.pl
 • OKZ w Zambrowie, Al. Wojska Polskiego 5

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu i miejsca szkolenia w przypadku niewystarczającej liczby osób, które zadeklarowały swój udział w szkoleniu.