Zambrów

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

Przedłużona rekrutacja do szkół zaocznych

budynek zambrow19 września 2015r. rozpoczął się nowy rok szkolny w szkołach zaocznych. Słuchacze dwóch semestrów licealnych i dwóch semestrów szkoły policealnej kontynuują naukę a trzech kolejnych dopiero rozpoczynają.

Niezwykłe miło nam powitać nowych słuchaczy:

- semestru pierszego liceum dla dorosłych,

- semestru pierszego szkoły policealnej dla dorosłych - technik bhp,

- semestru pierwszego szkoły policealnej dla dorosłych - technik rachunkowości.

W związku z licznymi telefonami i prośbami w sprawie przyjęć przedłużamy rekrutację do Liceum i Szkoły Policealnej dla Dorosłych.

Najbliższe zajęcia 10-11 października 2015r.

Jeszcze możesz się dopisać! Nie zwlekaj do lutego!

Przyjdż na dzień otwarty do naszej siedziby. 10 paździenika 2015r. masz okazję usiąść w ławce i podjąć decyzję o dalszym kształceniu.

Zapraszamy.

 

Liceum dla Dorosłych i Szkoła Policealne dla Dorosłych w Zambrowie

ul. Aleja Wojska Polskiego 5,

18-300 Zambrów

tel. 86 271 42 11

e-mail: zambrow@zdz.bialystok.pl