Zambrów

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

kurs pedagogiczny ZDZZostań instruktorem praktycznej nauki zawodu

Program szkolenia  został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu oraz został zatwierdzony przez kuratora oświaty.

Celem szkolenia jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw pedagogiki, psychologii, metodyki i praktyki metodycznej, zgodnie z w/w rozporządzeniem MEN.

Zapisz się on-line

 

Czas trwania kursu: 80 godzin (na podstawie § 10 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626) program kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu powinien obejmować co najmniej 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej).

Koszt szkolenia: 750,00 zł/osoba

Po ukończeniu kursu i pozytywnym zdaniu  końcowego egzaminu wewnętrznego uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz uzyskuje tytuł nauczyciela/instruktora praktycznej nauki zawodu.

Dodatkowe informacje i zgłoszenia: