Zambrów

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

Kurs na wychowawcę wypoczynku dzieci i młodzieży

wychowawca wypoczynku

Chciałbyś zostać opiekunem na koloniach lub podczas innych wyjazdów z dziećmi lub młodzieżą? Jeśli masz 18 lat zapraszamy do ZDZ na kurs dzięki któremu nabędziesz odpowiednią wiedzę i uprawnienia.

Kursy prowadzone przez ZDZ oparte są o najnowsze wytyczne, a ich przebieg nadzorowany jest przez Kuratorium Oświaty.

Nie czekamy do wakacji, realizacja kursu zaplanowana jest na kwiecień.

zapisz sie on-line

 

Wymagania od uczestników:

- ukończone 18 lat,

- wykształcenie co  najmniej średnie,

- cheć do pracy z dziećmi lub młodzieżą.

Program obejmuje 36 godzin zajęć z następujących przedmiotów:

  1. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży
  2. Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku
  3. Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej
  4. Ruch i rekreacja
  5. Turystyka i krajoznawstwo
  6. Zajęcia kulturalno-oświatowe
  7. Zajęcia praktyczno-techniczne
  8. Prace społecznie użyteczne
  9. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku

DODATKOWE INFORMACJE I ZGŁOSZENIA: