Zambrów

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

Trening umiętności społecznych w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych

trening umiejetnosci spolecznych specjalistyczne uslugi opiekunczeProwadzenie treningów umiejętności społecznych w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych

Zapraszamy osoby, które zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych z dnia 22 września 2005 r. (Dz.U. z 2005 r. nr 189 poz. 1598) chcą świadczyć specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz osoby zainteresowane na szkolenie:

Trening umiejętności społecznych w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych

Program szkolenia

 1. Regulacje prawne specjalistycznych usług medycznych
 2. Organizacja pracy w ramach specjalistycznych usług medycznych – zadania opiekuna
 3. Pojęcie zaburzenia psychicznego – dominujące zaburzenia zdrowia psychicznego u dorosłych
 4. Komunikacja z pacjentem- rozwój zasobów osobistych i interpersonalnych pacjenta
 5. Techniki kształtowania nawyków celowej aktywności
 6. Kształtowanie motywacji do zachowań akceptowanych społecznie
 7. Prowadzenie treningu umiejętności społecznych
 8. Zaburzenia psychiczne u dzieci – pojęci autyzmu

Termin szkolenia: 22 kwietnia 2017 r. (sobota), godz. 9:00 *

* terminy szkolenia może ulec zmianie, w przypadku nie zebrania minimalnej liczy osób na szkolenie

Miejsce szkolenia: ul. Al. Wojska Polskiego 5, 18 – 300 Zambrów

Cena brutto: 250,00 zł/osoba (w tym przerwa kawowa oraz materiały merytoryczne)

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia  19 kwietnia 2017 r. do godz. 15:00

Szczegółowe informacje i zapisy:

 • ul. Al. Wojska Polskiego 5, 18 – 300 Zambrów
 • tel./fax 86 271 42 11
 • zapisz sie on-line