Zambrów

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

Bony na szkolenie - skorzystaj!

bony

Miasto Łomża wraz z Partnerami: Powiatem Bielski, Powiatem Hajnowskim, Powiatem Kolneńskim, Powiatem Łomżyńskim, Powiatem Siemiatyckim, Powiatem Wysokomazowieckim, Powiatem Zambrowskim oraz Łomżyńską Radą FSNT NOT w Łomży realizuje projekt zintegrowany pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu realizowane są Bony szkoleniowe na:

  • szkolenia i kursy w zakresie Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych
  • szkolenia i kursy w zakresie języków obcych
  • rozwijanie kompetencji i umiejętności poprzez studia podyplomowe
  • kursy kompetencji ogólnych
  • kwalifikacyjne kursy zawodowe
  • kursy umiejętności zawodowych

Maksymalne finansowanie do wysokości 88% wartości kształcenia.

Wydatek kwalifikowany stanowią koszty szkolenia, koszty ewentualnych badań lekarskich, badań psychologicznych oraz koszt egzaminu.

Kosztem niekwalifikowanym w projekcie są: koszty przejazdów Uczestnika/uczestniczki na wybrane formy kształcenia, koszty noclegów, koszty wyżywienia.

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Zambrowie oferuje w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) szkolenia, które mogą być dofinansowane ze środków projektu.

Jesteś zainteresowany innym szkoleniem - skontaktuj się z niami: 86 271 42 11.

Żródło i więcej informacji: Bony na szkolenie