Zambrów

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

Żywienie dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych

szkolenie ZDZPoznaj zasady żywienia dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych z uwzględnieniem aktualnych przepisów prawnych.

Zmiany w przepisach prawa krajowego dotyczące żywienia w placówkach oświatowych obowiązują od 1 września 2016 r. znowelizowane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1154) – czy rzeczywiście zostały prawidłowo wprowadzone?

Jeżeli nurtuje Państwa powyższe zagadnienie zachęcamy do uczestnictwa w szkoleniu. Wspólnie ocenimy spełnienie wymagań prawnych Państwa jadłospisów.

 

Ośrodek Kształcenia Zawodowego z Zambrowie zaprasz do udzialu w szkoleniu:

Żywienie dzieci i młodzieży w placówkach oświatowychw świetle obowiązujących przepisów prawa

Adresaci szkolenia: dyrektorzy placówek oświatowych, osoby odpowiedzialne za planowanie żywienia w zakładach żywienia zbiorowego dzieci tj. w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami racjonalnego odżywiania dzieci w zakładach żywienia zbiorowego zgodnie z aktualnymi rekomendacjami, czyli co należy wiedzieć, aby przystąpić do układania i realizacji jadłospisów.

Program szkolenia

900

945          

PODSTAWY RACJONALNEGO ODŻYWIANIA (1 godz.)

1.    Piramida żywienia dzieci i młodzieży Instytutu Żywności i Żywienia zalecenia z 2019 roku

2.    Normy żywienia dzieci w wieku szkolnym i młodzieży po zmianach z 2017 roku

3.    Podstawowe zasady układania jadłospisów

945

1115          

PRAWIDŁOWE ŻYWIENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W PLACÓWKACH

OŚWIATOWYCH (2 godz.)

1.    Przepisy prawa krajowego dotyczące organizowania żywienia w zakładach żywienia zbiorowego

2.    Grupy środków spożywczych i wymagania jakie muszą spełniać w świetle obowiązującego prawa, czyli jak prawidłowo ułożyć jadłospis.

3.    Zmiany w sposobie przygotowywania posiłków, receptury i obowiązek udostępniania pełnej informacji na temat wytwarzanych potraw.

4.    Wartość odżywcza posiłków szkolnych

1115 - 1145  

PRZERWA - lunch

1145 - 1530    

WARSZTATY – OBLICZAMY KALORYCZNOŚĆ, SPRAWDZAMY CZY JADŁOSPIS ZBILANSOWANY JEST ZGODNIE Z WYMAGANIAMI  PRAWA  (5 godz.)         

1.    Ponowna weryfikacja stosowanych jadłospisów pod kątem grup środków spożywczych serwowanych posiłków – dieta zbilansowana w praktyce

2.    Dostosowanie zawartości kalorycznej jadłospisów do norm IŻŻ dla wybranej grupy wiekowej – obliczanie kaloryczności potraw oraz posiłków z zastosowaniem podstawowego arkusza kalkulacyjnego

Zachęcamy do przesyłania pytań, które zostaną omówione podczas szkolenia.

Program kursu „Zasady prawidłowego organizowania żywienia..." jest własnością Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku - kopiowanie, powielanie może nastąpić tylko za zgodą ZDZ.

Prowadzący: osoba prowadząca szkolenie posiada wiedzę z dziedziny technologii żywności, wieloletni staż pracy. Biegła znajomość prawa żywnościowego UE i krajowego, systemów zarządzania jakością w zakładach branży przemysłu spożywczego. Wykładowca z praktyczną i teoretyczną wiedzą z zakresu  racjonalnego żywienia dla poszczególnych grup ludności, w tym komponowania posiłków w zależności od płci, wieku i aktywności fizycznej.

Termin szkolenia: 09.03.2019 r., godz. 9.00 - 15.30

Miejsce szkolenia: OKZ w Zambowie

Cena: 350,00 zł brutto/osoba (cena zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, bufet kawowy, obiad, zaświadczenie ukończenia szkolenia)

Zgłoszenia i dodatkowe informacje:

  • tel./fax 86 271 42 11
  • zambrow@zdz.bialystok.pl
  • OKZ w Zambrowie, Al. Wojska Polskiego 5