Zambrów

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkoły

Szkoły

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku kieruje na terenie Zambrowa ofertę edukacyjną zarówno do młodziezy jak i do osób pełnoletnich. W naszych murach funkcjonuje:

Branżowa Szkoła I Stopnia - wielobranżowa

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Szkoła Policealna kształcąca w zawodzie Technika Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Technika Administracji

Wszystkie szkoły posiadają uprawnienia szkół publicznych! Oznacza to, że ukończenie szkoły ZDZ pozwala na uzyskanie świadectw i dyplomów państwowych. Absolwenci mają więc otwartą drogę do kontynuowania nauki we wszystkich szkołach oraz uczelniach wyższych.

Jakość naszych działań potwierdzona jest wieloma certyfikatami, m.in. certyfikatem ISO. Daje to Klientom, czyli uczniom i słuchaczom, gwarancję spełnienia ich wymagań związanych z jak najwyższą jakością świadczonych usług.

W naszej działalności duży nacisk kladziemy nie tylko na jakość kształcenia, ale również na przyjazną atmosferę oraz bezpieczeństwo w szkole. 50-lat doświadczenia w prowadzeniu szkół to ogromna siła naszego stowarzyszenia, na bazie której tworzymy szkoły nastawione na ucznia.

Pełne informacje dotyczące szkół  dostępne są w zakładkach:  Szkoły dzienne, Szkoły zaoczne


 Galeria

thumb 21 marcaabsolwenci lo dorosłychabsolwenci policealnaczytamy dzieciomdzień nauczycielamaturareprezentacja2rozpoczęcie rokusprzątanie światastrzelnicatechnicy  trochimowiczturniej wośpukończenie liceum 7uroczystości miejskiewycieczka forty

 

 

Znajdź Szkołę lub ośrodek