Zambrów

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkoły

Aktualności

Egzaminy dodatkowe i poprawkowe w lutym 2023r.

thumb 2H0QPGDVGZEgzaminy w terminie dodatkowym i poprawkowym dla uczniów szkół zaocznych odbedą się w dniach od 30 stycznia do 9 lutego 2023r.
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest złożenie podania i uiszczenie opłaty - 50zł/przedmiot.

Szczególowy harmonogram sesji poprawkowej udostępnimy wkrótce.

Liceum dla Dorosłych POBIERZ

Szkoła Policealna POBIERZ.

Egzamin maturalny - 2023

fotolia 48772063.600Wszystkim zdającym przypominamy o złożeniu ostatecznej deklaracji maturalnej (dotyczącej wybranych przedmiotów i ich poziomów). Termin upływa 7 lutego 2023r. W przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej w odpowiednim terminie deklaracja wstępna (z września 2022r.) staje się deklaracją ostateczną i nie będzie można wprowadzić zmian. Absolwent z poprzednich lat, który nie złoży deklaracji do 7. lutego nie przystąpi do egzaminu maturalnego.

Osoby, które dotychczas zgłosiły chęć przystąpienia do egzaminu maturalnego zostały zgłoszone w systemie informatycznym przez szkołę. Istnieje możliwość sprawdzenia przez uczniów e-deklaracji maturalnej przy użyciu loginu i hasła otrzymanego od dyrektora szkoły.  7 lipca 2023r. (w dniu ogłoszenia wyników) hasła posłużą do sprawdzenia wyników. Wydrukowane loginy i hasła są dostępne w sekretariacie.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt.

pdfulotka_e_deklaracja_matura.pdf

Szkoła policealna od lutego 2023r.

baner szkola policealna 2021Szkoła Policealna w Zambrowie oferuje kształcenie w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik administracji oraz florysta.

Przyjmujemy zarówno obywateli Polski jak i obcokrajowców, którzy posiadają wyksztalcenie średnie i chęci do nauki.

Termin zgłoszeń upływa 31.01.2023r.

 


Ukończenie szkoły policealnej na terytorium Polski potwierdza posiadanie wymaganej znajomości języka polskiego do celów udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej.

Szczegóły prawne: https://udsc.gov.pl/faqudsc/zezwolenie-na-pobyt-rezydenta-dlugoterminowego-ue/ukonczylem-szkole-policealna-na-terytorium-polski-czy-swiadectwo-ukonczenia-takiej-szkoly-potwierdza-ze-posiadam-wymagana-znajomosc-jezyka-polskiego-do-celow-udzielenia-zezwolenia-na-pobyt-rezydenta/

Szczegóły rekrutacji: https://zambrow.zdz.bialystok.pl/szkola/rekrutacja.html#szko%C5%82a-policealna-w-zambrowie-zaoczna

Plany zajęć i egzaminów

wykrzyknik

Uwaga:

 

W zakładce "Harmonogram zjazdów" zamieszczone zostały plany zajęć i egzaminów do końca semestru.

Wymagana frekwencja

thumb wykrzyknik

Uwaga Słuchacze!

Na zjeździe 19-20 listopada zrealizujemy połowę zajęć dydaktycznych w rozliczeniu na poszczególne przedmioty.

Proszę, aby każdy z Was zweryfikował swoją sytuację w zakresie wymaganej 50% obecności na zajęciach.

Organizacja roku szkolnego

wejscie

W niedzielę - 18 września 2022r. o godz. 8.00 rozpoczynamy zajęcia dydaktyczne w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych (sem. I, III, V) i szkole policealnej (sem. III technik administracji).

Obecność obowiązkowa.

Szczegóły pojawią się wkrótce, w zakładce "harmonogram i plany zjazdów".

Przypominamy o obowiązku uczęszczania na zajęcia (min.50% frekwencja obecności) oraz o bieżących platnościach za szkołę (opłaty proszę wnosić do 15 dnia każdego miesiąca od września do czerwca).


W sobotę - 24 września 2022r. o godz. 8.00 rozpoczynamy zajęcia dydaktyczne w semestrach pierwszych szkoły policealnej (sem. I bhp, sem. I administracja i sem. I florysta).

Szczegóły pojawią się wkrótce w zakładce "harmonogram i plany zjazdów".


Dane do przelewu

Odbiorca: Zakład Doskonalenia Zawodowego

Ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok

Nr konta: 36 1160 2202 0000 0000 6000 1543

Bank Millenium S.A.

Kwota - 100zł/m-c

Tytułem: czesne LO, 705 07 01 03  lub

               czesne SP,  705 07 01 05


Do zobaczenia.

Rekrutacja 2022/2023

baner szkoly zdz zambrowiacy 2022

Trwają zapisy do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i Szkoły Policealnej w Zambrowie ZDZ w Białymstoku. Są to jedyne szkoły dla dorosłych w naszym mieście. Od momentu ich powołania - w 1998 roku - zdobyły zaufanie i sympatię wielu słuchaczy. Dołacz do nas i Ty. Dzięki sprawnej organizacji możesz zarówno uczyć się, jak i realizować zawodowe, bądź osobiste plany.

Pierwsze zajęcia odbędą się 18 września 2022r.

Szczegóły rekrutacji.

 

 

Egzamin zawodowy - portal zdającego

egzaminLogowanie do portalu zdającego.

Zdający logują się w portalu zdającego pod adresem internetowym: https://portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl
za pomocą kodów aktywacyjnych otrzymanych ze szkoły, umożliwiających pierwsze zalogowanie się do portalu.
Kod aktywacyjny jest ważny przez 30 dni od momentu rejestracji zdającego w SIOEPKZ.

Zdający po zalogowaniu się w portalu zdającego:
• wybiera z menu ZMIANA HASŁA w celu ustanowienia nowego hasła;
• wybiera z menu MOJE DANE w celu aktualizacji swoich danych osobowych;
• wybiera z menu EGZAMINY w celu uzyskana informacji o terminach i wynikach swoich egzaminów
• wybiera z menu DEKLARACJE I WNIOSKI w celu uzyskania informacji o dokumentach złożonych do OKE
• wybiera z menu SZKOLENIOWY EGZAMIN ELEKTRONICZNY w celu przeprowadzenia egzaminu szkoleniowego a następnie wybiera operację Przejdź do egzaminu dla Egzamin szkoleniowy nr 1
Zadanie numer 35 zawiera materiał wideo, zdający powinien zapoznać się z obsługą tego typu zadań.

W przypadku problemów prosimy o kontakt ze szkołą.

Życzymy powodzenia na egzaminie.