Zambrów

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkoły

Aktualności

Świadectwa

thumb OKZ w ZambrowieUroczyste rozdanie świadectw dla Absolwentów Szkoły Policealnej w Zambrowie w zawodzie technik administracji odbędzie się dnia 23 czerwca 2023r. (piatek) godz. 16.00 w sali 26.

Zapraszamy.

Egzamin zawodowy - czerwiec 2023

thumb egzamin

Egzamin zawodowy tuż, tuż. W czerwcu 2023r. swoje umiejętności (w kwalifikacji EKA.01 - "Obsługa klienta w jednostkach administracji") sprawdzą słuchaczki Szkoły Policealnej w Zambrowie.

Wyniki egzaminu z poprzedniego roku szkolnego (kwalifikacja EKA.01) były rewelacyjne - 100% zdawalność.

Jeszcze raz gratulujemy a tegorocznym zdającym życzymy powodzenia.

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji egzaminu znajdują się w zakładce Szkoły - Komunikaty.

Egzamin zawodowy - portal zdającego

egzaminLogowanie do portalu zdającego.

Zdający logują się w portalu zdającego pod adresem internetowym: https://portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl
za pomocą kodów aktywacyjnych otrzymanych ze szkoły, umożliwiających pierwsze zalogowanie się do portalu.
Kod aktywacyjny jest ważny przez 30 dni od momentu rejestracji zdającego w SIOEPKZ.

Zdający po zalogowaniu się w portalu zdającego:
• wybiera z menu ZMIANA HASŁA w celu ustanowienia nowego hasła;
• wybiera z menu MOJE DANE w celu aktualizacji swoich danych osobowych;
• wybiera z menu EGZAMINY w celu uzyskana informacji o terminach i wynikach swoich egzaminów
• wybiera z menu DEKLARACJE I WNIOSKI w celu uzyskania informacji o dokumentach złożonych do OKE
• wybiera z menu SZKOLENIOWY EGZAMIN ELEKTRONICZNY w celu przeprowadzenia egzaminu szkoleniowego a następnie wybiera operację Przejdź do egzaminu dla Egzamin szkoleniowy nr 1
Zadanie numer 35 zawiera materiał wideo, zdający powinien zapoznać się z obsługą tego typu zadań.

W przypadku problemów prosimy o kontakt ze szkołą.

Życzymy powodzenia na egzaminie.

Rekrutacja 2023/2024

baner dwie szkoly 2023

Trwają zapisy do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i Szkoły Policealnej w Zambrowie ZDZ w Białymstoku. Są to jedyne szkoły dla dorosłych w naszym mieście. Od momentu ich powołania - w 1998 roku - zdobyły zaufanie i sympatię wielu słuchaczy. Dołącz do nas i Ty. Dzięki sprawnej organizacji możesz zarówno uczyć się, jak i realizować zawodowe, bądź osobiste plany.

Pierwsze zajęcia odbędą się 16 września 2023r.

Szczegóły rekrutacji.

 

 

Organizacja nowego semestru

okz zima str intW sobotę - 11 lutego 2023r. o godz. 8.00 rozpoczynamy zajęcia w szkołach zaocznych: Liceum Ogólnokształcącym i Szkole Policealnej.


W zakładce "Harmonogram i plany zjazdów" udostępniliśmy Terminarz zjazdów.

Przed każdym weekendem należy sprawdzić plan zajęć. Wszellkie ważne informacje przekazywane będą na skrzynki e-mailowe i publikowane na stronie internetowej.


Powodzenia w nowym semestrze.

Egzaminy dodatkowe i poprawkowe w lutym 2023r.

thumb 2H0QPGDVGZEgzaminy w terminie dodatkowym i poprawkowym dla uczniów szkół zaocznych odbedą się w dniach od 30 stycznia do 9 lutego 2023r.
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest złożenie podania i uiszczenie opłaty - 50zł/przedmiot.

Szczególowy harmonogram sesji poprawkowej udostępnimy wkrótce.

Liceum dla Dorosłych POBIERZ

Szkoła Policealna POBIERZ.

Egzamin maturalny - 2023

fotolia 48772063.600Wszystkim zdającym przypominamy o złożeniu ostatecznej deklaracji maturalnej (dotyczącej wybranych przedmiotów i ich poziomów). Termin upływa 7 lutego 2023r. W przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej w odpowiednim terminie deklaracja wstępna (z września 2022r.) staje się deklaracją ostateczną i nie będzie można wprowadzić zmian. Absolwent z poprzednich lat, który nie złoży deklaracji do 7. lutego nie przystąpi do egzaminu maturalnego.

Osoby, które dotychczas zgłosiły chęć przystąpienia do egzaminu maturalnego zostały zgłoszone w systemie informatycznym przez szkołę. Istnieje możliwość sprawdzenia przez uczniów e-deklaracji maturalnej przy użyciu loginu i hasła otrzymanego od dyrektora szkoły.  7 lipca 2023r. (w dniu ogłoszenia wyników) hasła posłużą do sprawdzenia wyników. Wydrukowane loginy i hasła są dostępne w sekretariacie.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt.

pdfulotka_e_deklaracja_matura.pdf

Szkoła policealna od lutego 2023r.

baner szkola policealna 2022Szkoła Policealna w Zambrowie oferuje kształcenie w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik administracji oraz florysta.

Przyjmujemy zarówno obywateli Polski jak i obcokrajowców, którzy posiadają wyksztalcenie średnie i chęci do nauki.

Termin zgłoszeń upływa 31.01.2023r.

 

 

 


Ukończenie szkoły policealnej na terytorium Polski potwierdza posiadanie wymaganej znajomości języka polskiego do celów udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej.

Szczegóły prawne: https://udsc.gov.pl/faqudsc/zezwolenie-na-pobyt-rezydenta-dlugoterminowego-ue/ukonczylem-szkole-policealna-na-terytorium-polski-czy-swiadectwo-ukonczenia-takiej-szkoly-potwierdza-ze-posiadam-wymagana-znajomosc-jezyka-polskiego-do-celow-udzielenia-zezwolenia-na-pobyt-rezydenta/

Szczegóły rekrutacji: https://zambrow.zdz.bialystok.pl/szkola/rekrutacja.html#szko%C5%82a-policealna-w-zambrowie-zaoczna