Zambrów

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkoły

Matura w sesji wiosna-lato 2019

thumb fotolia 48772063.600Słuchacze semestru piątego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, którzy w roku szkolnym 2018/2019 chcą przystąpić do egzaminu maturalnego, mają czas na złożenie wstępnej deklaracji  maturalnej do 30 września. Po tym terminie nie będzie już możliwości zgłoszenia się na egzamin.

Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych obowiązuje termin składania deklaracji ostatecznych wyborów - 7 lutego 2019r.

Formularz obowiązujący:

  • słuchaczy semestru piątego LO dla Dorosłych i absolwentów LO dla Dorosłych (z lat 2015, 2016, 2017, 2018) - DEKLARACJA str_1,2,3
  • absolwentów LO dla Dorosłych (z lat 2005-2014) - DEKLARACJA str_1,2,3

udostępniliśmy do pobrania powyżej oraz w siedzibie szkoły.

Deklarację należy wypełnić, podpisać i dostarczyć do sekretariatu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Harmonogram_egzaminow_w_2019_r.pdf

UWAGA: Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego dla Młodzieży i Technikum prosimy o kontakt ze szkołą do grudnia 2018r. w celu uzyskania szczegółowych informacji.