Zambrów

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkoły

Ważne zmiany dla Maturzystów 2021r.

fotolia 48772063.600Wprowadzono zmiany w organizacji egzaminu maturalnego:

  1. W 2021 r. obowiązkowo zdaje się egzaminy pisemne z języka polskiego, języka obcego i matematyki.
  2. Nie przeprowadza się egzaminu ustnego z języka polskiego, języka obcego;

(za wyjątkiem egzaminu dla absolwentów, którzy wynik części ustnej egzaminu maturalnego zobowiązani są przedstawić w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną lub zobowiązani są do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej)

  1. W 2021 r. absolwent nie ma obowiązku przystąpienia do egzaminu dodatkowego z przedmiotu rozszerzonego.

Do 7 lutego musimy wprowadzić zmiany w Państwa deklaracjach. Proszę o informację telefoniczną lub na e-mail:

  • czy będzie Pan /Pani zdawać podstawową wersję matury:  tylko egzaminy pisemne z języka polskiego, języka obcego, matematyki.
  • czy musi Pani/Pan zdawać egzamin ustny?
  • czy zamierza Pani/Pan przystąpić do egzaminu z przedmiotu dodatkowego rozszerzonego/nieobowiązkowego?