Zambrów

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkoły

Szkoła policealna od lutego 2023r.

baner szkola policealna 2022Szkoła Policealna w Zambrowie oferuje kształcenie w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik administracji oraz florysta.

Przyjmujemy zarówno obywateli Polski jak i obcokrajowców, którzy posiadają wyksztalcenie średnie i chęci do nauki.

Termin zgłoszeń upływa 31.01.2023r.

 

 

 


Ukończenie szkoły policealnej na terytorium Polski potwierdza posiadanie wymaganej znajomości języka polskiego do celów udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej.

Szczegóły prawne: https://udsc.gov.pl/faqudsc/zezwolenie-na-pobyt-rezydenta-dlugoterminowego-ue/ukonczylem-szkole-policealna-na-terytorium-polski-czy-swiadectwo-ukonczenia-takiej-szkoly-potwierdza-ze-posiadam-wymagana-znajomosc-jezyka-polskiego-do-celow-udzielenia-zezwolenia-na-pobyt-rezydenta/

Szczegóły rekrutacji: https://zambrow.zdz.bialystok.pl/szkola/rekrutacja.html#szko%C5%82a-policealna-w-zambrowie-zaoczna