Zambrów

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkoły

Egzamin zawodowy - portal zdającego

egzaminLogowanie do portalu zdającego.

Zdający logują się w portalu zdającego pod adresem internetowym: https://portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl
za pomocą kodów aktywacyjnych otrzymanych ze szkoły, umożliwiających pierwsze zalogowanie się do portalu.
Kod aktywacyjny jest ważny przez 30 dni od momentu rejestracji zdającego w SIOEPKZ.

Zdający po zalogowaniu się w portalu zdającego:
• wybiera z menu ZMIANA HASŁA w celu ustanowienia nowego hasła;
• wybiera z menu MOJE DANE w celu aktualizacji swoich danych osobowych;
• wybiera z menu EGZAMINY w celu uzyskana informacji o terminach i wynikach swoich egzaminów
• wybiera z menu DEKLARACJE I WNIOSKI w celu uzyskania informacji o dokumentach złożonych do OKE
• wybiera z menu SZKOLENIOWY EGZAMIN ELEKTRONICZNY w celu przeprowadzenia egzaminu szkoleniowego a następnie wybiera operację Przejdź do egzaminu dla Egzamin szkoleniowy nr 1
Zadanie numer 35 zawiera materiał wideo, zdający powinien zapoznać się z obsługą tego typu zadań.

W przypadku problemów prosimy o kontakt ze szkołą.

Życzymy powodzenia na egzaminie.