Zambrów

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkoły

Egzamin maturalny - 2023

fotolia 48772063.600Wszystkim zdającym przypominamy o złożeniu ostatecznej deklaracji maturalnej (dotyczącej wybranych przedmiotów i ich poziomów). Termin upływa 7 lutego 2023r. W przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej w odpowiednim terminie deklaracja wstępna (z września 2022r.) staje się deklaracją ostateczną i nie będzie można wprowadzić zmian. Absolwent z poprzednich lat, który nie złoży deklaracji do 7. lutego nie przystąpi do egzaminu maturalnego.

Osoby, które dotychczas zgłosiły chęć przystąpienia do egzaminu maturalnego zostały zgłoszone w systemie informatycznym przez szkołę. Istnieje możliwość sprawdzenia przez uczniów e-deklaracji maturalnej przy użyciu loginu i hasła otrzymanego od dyrektora szkoły.  7 lipca 2023r. (w dniu ogłoszenia wyników) hasła posłużą do sprawdzenia wyników. Wydrukowane loginy i hasła są dostępne w sekretariacie.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt.

pdfulotka_e_deklaracja_matura.pdf