Zambrów

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkoły

Zakończenie semestru

thumb info ZDZ ZambrówPozytywne oceny z egzaminów, opłacone czesne oraz oddane książki biblioteczne są warunkiem PROMOCJI na radzie pedagogicznej dn. 18.06.2024r.

Osoby, które nie przystąpiły do egzaminów semestralnych lub nie otrzymaly oceny pozytywnej, zobowiązane są do zlożenia podania o ich wyznaczenie (na sierpień 2024r.)

Proszę o rozliczenie się ze szkołą do 15 czerwca 2024r.

Sekretariat szkoły.