Zambrów

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkoły

Komunikaty

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym

Egzamin  
 Termin Miejsce egzaminu

Ogłoszenie wyników/

Przekazanie świadectw  

część pisemna:   

język angielski

język rosyjski

matematyka

23.08.2022 (wtorek), godz. 9.00  

LO dla Dorosłych w Zambrowie  

ZDZ w Białymstoku

ul. Aleja Wojska Polskiego 5, 18-300 Zambrów

09.09.2022r. (piątek)

Przypominamy: na egzamin należy zgłosić się o godz. 8.30 wraz z dowodem osobistym i obowiązującymi przyborami: długopis/pióro z czarnym tuszem/atramentem lub długopis/pióro z czarnym tuszem/atramentem, linijka, cyrkiel, kalkulator prosty*

* Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

Egzamin zawodowy - czerwiec 2022

Harmonogram

Zawód

Kwalifikacja

Etap pisemny

Etap praktyczny

Wykaz pomocy -

cz. pisemna

Wykaz pomocy -

cz. praktyczna

Przekazanie świadectw/dyplomów

 technik administracji

EKA.01

4.06.2022 (sobota) godz. 10.30

60 minut

1.06.2022 (środa) godz. 9.00

180 minut

długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz kalkulator prosty*

długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*, ołówek, linijka, gumka, temperówka

31.08.2022/ środa

Uwaga: zdający powinien zgłosić się do szkoły na 30 min. przed godziną rozpoczęcia egzaminu.

*kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia, ewentualnie obliczania procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym

Egzamin  
 Termin Miejsce egzaminu

Ogłoszenie wyników/

Przekazanie świadectw  

część pisemna:   

język polski

język angielski

matematyka

24.08.2021 (wtorek), godz. 9.00   

LO dla Dorosłych w Zambrowie  

ZDZ w Białymstoku

 10.09.2021r. (piątek)

Przypominamy: na egzamin należy zgłosić się o godz. 8.30 wraz z obowiązującymi przyborami: długopis/pióro z czarnym tuszem/atramentem lub długopis/pióro z czarnym tuszem/atramentem, linijka, cyrkiel, kalkulator prosty*

* Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

Egzamin zawodowy - czerwiec 2021

Zawód

Kwalifikacja

Etap praktyczny

Wykaz materiałów pomocniczych - etap praktyczny

Przekazanie świadectw

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

BPO.01

7.06.2021 (poniedziałek) godz. 9.00

120 minut

długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*, ołówek, linijka, gumka, temperówka

 31.08.2021 (wtorek)

*kalkulator prosty - to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczania procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb

Na egzaminie każdy zdający powinien mieć własne przybory wymienione powyżej.

Procedury i pozostałe szczegółowe informacje:

sprawdź na stronie OKE

sprawdź na stronie CKE

Harmonogram egzaminu zawodowego - styczeń 2021

Zawód Kwalifikacja Etap pisemny Etap praktyczny Wykaz materiałów pomocniczych - etap pisemny, elektroniczny
Wykaz materiałów pomocniczych - etap praktyczny Przekazanie świadectw
Technik administracji

A.68       (Formuła 2012)

-

11.01.2021 (poniedziałek) godz. 9.00 - 180min.

-
długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*, ołówek, linijka, gumka, temperówka

31.03.2021 (środa)

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy BPO.01     (Formuła 2019) 14.01.2021 (czwartek) godz. 17.00 - 60min. 11.01.2021 (poniedziałek) godz. 9.00 - 120min. długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty* długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*, ołówek, linijka, gumka, temperówka

31.03.2021 (środa)

*kalkulator prosty - to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczania procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb

Na egzaminie każdy zdający powinien mieć własne przybory wymienione powyżej.

Termin składania deklaracji na poprawkę w czerwcu 2021r. - 8.04.2021

Procedury i pozostałe szczegółowe informacje:

sprawdź na stronie OKE,

sprawdź na stronie CKE,

sprawdź na stronie arkusze.pl