Zambrów

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkoły

Komunikaty

Matura 2023 - egzamin poprawkowy

Egzamin  
 Termin Miejsce egzaminu

Ogłoszenie wyników/

Przekazanie świadectw  

część pisemna:   

matematyka

22.08.2023 (wtorek), godz. 9.00  

LO dla Dorosłych w Zambrowie  

ZDZ w Białymstoku

ul. Aleja Wojska Polskiego 5, 18-300 Zambrów

08.09.2023r. (piątek)

Przypominamy: na egzamin należy zgłosić się o godz. 8.30 wraz z dowodem osobistym i obowiązującymi przyborami: długopis/pióro z czarnym tuszem/atramentem lub długopis/pióro z czarnym tuszem/atramentem, linijka, cyrkiel, kalkulator prosty*

* Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

Egzamin zawodowy - czerwiec 2023

Formuła egzaminu - 2019; kwalifikacja EKA - Obsługa klienta w jednostkach administracji

Zawód Kwalifikacja Etap pisemny Etap praktyczny

Wykaz pomocy -

cz. pisemna

Wykaz pomocy -

cz. praktyczna

Przekazanie świadectw,

dyplomów

technik administracji

EKA.01

Formuła 2019

3.06.2023 (sobota)
godz. 10.00

60 minut

1.06.2023 (czwartek)
godz. 9.00

180 minut
długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*, ołówek, linijka, gumka, temperówka 31.08.2023/ czwartek
Uwaga: zdający powinien zgłosić się do szkoły na 30 min. przed godziną rozpoczęcia egzaminu wraz z dowodem osobistym

Ważne: każdy zdający powinien posiadać w obu etapach egzaminu długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory podane w tabeli powyżej.

*kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wyonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia, ewentualnie obliczania procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

Procedury i pozostałe szczegółowe informacje:

sprawdź na stronie OKE

sprawdź na stronie CKE

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym

Egzamin  
 Termin Miejsce egzaminu

Ogłoszenie wyników/

Przekazanie świadectw  

część pisemna:   

język angielski

język rosyjski

matematyka

23.08.2022 (wtorek), godz. 9.00  

LO dla Dorosłych w Zambrowie  

ZDZ w Białymstoku

ul. Aleja Wojska Polskiego 5, 18-300 Zambrów

09.09.2022r. (piątek)

Przypominamy: na egzamin należy zgłosić się o godz. 8.30 wraz z dowodem osobistym i obowiązującymi przyborami: długopis/pióro z czarnym tuszem/atramentem lub długopis/pióro z czarnym tuszem/atramentem, linijka, cyrkiel, kalkulator prosty*

* Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

Egzamin zawodowy - czerwiec 2022

Harmonogram

Zawód

Kwalifikacja

Etap pisemny

Etap praktyczny

Wykaz pomocy -

cz. pisemna

Wykaz pomocy -

cz. praktyczna

Przekazanie świadectw/dyplomów

 technik administracji

EKA.01

4.06.2022 (sobota) godz. 10.30

60 minut

1.06.2022 (środa) godz. 9.00

180 minut

długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz kalkulator prosty*

długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*, ołówek, linijka, gumka, temperówka

31.08.2022/ środa

Uwaga: zdający powinien zgłosić się do szkoły na 30 min. przed godziną rozpoczęcia egzaminu.

*kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia, ewentualnie obliczania procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.