Zambrów

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkoły

Harmonogram egzaminu zawodowego - czerwiec 2017r.

Zawód Kwalifikacja Etap pisemny Etap praktyczny

Wykaz pomocy -

cz. pisemna

Wykaz pomocy -

cz. praktyczna

Przekazanie świadectw,

dyplomów

 technik rachunkowości
 
 A.36 20.06.2017 / wtorek, godz. 12.00 - kalkulator prosty* kalkulator prosty* 25.08.2017 / piątek
 A.65 20.06.2017 / wtorek, godz. 14.00 22.06.2017 / czwartek, godz. 9.00
Uwaga: zdający powinien zgłosić się do szkoły na 30 min. przed godziną rozpoczęcia egzaminu.

Ważne: każdy zdający powinien posiadać w obu etapach egzaminu długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory podane w tabeli powyżej.

*kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wyonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia, ewentualnie obliczania procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.