Zambrów

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkoły

Harmonogram egzaminu zawodowego - styczeń 2021

Zawód Kwalifikacja Etap pisemny Etap praktyczny Wykaz materiałów pomocniczych - etap pisemny, elektroniczny
Wykaz materiałów pomocniczych - etap praktyczny Przekazanie świadectw
Technik administracji

A.68       (Formuła 2012)

-

11.01.2021 (poniedziałek) godz. 9.00 - 180min.

-
długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*, ołówek, linijka, gumka, temperówka

31.03.2021 (środa)

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy BPO.01     (Formuła 2019) 14.01.2021 (czwartek) godz. 17.00 - 60min. 11.01.2021 (poniedziałek) godz. 9.00 - 120min. długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty* długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*, ołówek, linijka, gumka, temperówka

31.03.2021 (środa)

*kalkulator prosty - to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczania procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb

Na egzaminie każdy zdający powinien mieć własne przybory wymienione powyżej.

Termin składania deklaracji na poprawkę w czerwcu 2021r. - 8.04.2021

Procedury i pozostałe szczegółowe informacje:

sprawdź na stronie OKE,

sprawdź na stronie CKE,

sprawdź na stronie arkusze.pl