Zambrów

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkoły

Egzamin maturalny 2021

Część pisemna

Harmonogram - pobierz

Pomoce i przybory - pobierz

Część ustna

Część ustna egzaminu maturalnego nie jest przeprowadzana.

 

Dodatkowe informacje - przekieruj do OKE

Informatory przedmiotowe, Arkusze, itp. - przekieruj do CKE

Arkusze - przekieruj na arkusze.pl

Wytyczne w związku z COVID-19 - przekieruje do CKE