Zambrów

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkoły

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym

Egzamin  
 Termin Miejsce egzaminu

Ogłoszenie wyników/

Przekazanie świadectw  

część pisemna:   

język angielski

język rosyjski

matematyka

23.08.2022 (wtorek), godz. 9.00  

LO dla Dorosłych w Zambrowie  

ZDZ w Białymstoku

ul. Aleja Wojska Polskiego 5, 18-300 Zambrów

09.09.2022r. (piątek)

Przypominamy: na egzamin należy zgłosić się o godz. 8.30 wraz z dowodem osobistym i obowiązującymi przyborami: długopis/pióro z czarnym tuszem/atramentem lub długopis/pióro z czarnym tuszem/atramentem, linijka, cyrkiel, kalkulator prosty*

* Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.