Zambrów

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkoły

Biblioteka

bibliotekaW budynku zambrowskich szkół ZDZ wydzielono i wyposażono miejsce na bibliotekę. Z księgi inwentarzowej wynika, iż znajduje się w niej 1948 woluminów, chętnie wypożyczanych zarówno przez uczniów jak i nauczycieli.

Godziny pracy biblioteki dostosowane są do trwania zajęć w szkołach dziennych i zaocznych. Pracujemy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 oraz w weekendy, zgodnie z harmonogramem zjazdów szkól zaocznych.

W ramach szerzenia kultury czytania współpracujemy także z Miejską Biblioteką Publiczną w Zambrowie.

Zapraszamy do lektury :)

 

Przypominamy o możliwości korzystania z e-podręczników: LINK