Zambrów

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkoły

Zagadnienia egzaminacyjne

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zambrowie

  • sem. II- język polski,  - język angielski,  - historia,  - historia i teraźniejszość,  - biznes i zarządzanie, - geografia- biologia, - chemia, - fizyka, - matematyka,  - informatyka,
  • sem. IV: - język polski,  - język angielski, - geografia,  - historia, - biologia, - chemia, - fizyka, - matematyka,
  • sem. VI: - język polski, - język angielski, - historia, - geografia, - biologia, - chemia, - fizyka,- matematyka,
  • sem. VIII: - język polski, - język angielski, - geografia- matematyka.

 

Szkoła Policealna w Zambrowie

  • sem. II technik ADMINISTRACJI: - bezpieczeństwo i higiena pracy w administracji, - ekonomiczne podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw, - organizacja pracy biurowej, - podstawy prawa administracyjnego, - podstawy prawa cywilnego, - pracownia pracy biurowej, - postępowanie w administracji.

 

Znajdź Szkołę lub ośrodek