Zambrów

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkoły

Zagadnienia egzaminacyjne

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zambrowie

  • sem. I- język polski,  - język angielski, - historia- wiedza o społeczeństwie,  - podstawy przedsiębiorczości, - geografia,  - biologia, - chemia, - fizyka, - matematyka,  - informatyka.  

 

  • sem. III: - język polski,  - język angielski- geografia, - matematyka. - historia i społeczeństwo

 

  • sem. V: - język polski, - język angielski,  - geografia, - matematyka.

 

Szkoła Policealna w Zambrowie

  • sem. III technik BHP - zagrożenia w środowisku pracy, - język angielski zawodowy w bhp, - ocena ryzyka zawodowego, - ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, - zarządzanie systemami bhp.

 

Znajdź Szkołę lub ośrodek