Zambrów

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

Aktualności

Kurs na kierownika wypoczynku

dzieci wakacjeZdobądź uprawnienia przed feriami!

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej organizator wypoczynku dla dzieci i młodzieży zobowiązany jest do zatrudnienia odpowiednio przygotowanej kadry pedagogicznej, w tym kierowników i wychowawców.

 

Ośrodek ZDZ w Zambrowie zaprasza do udzialu w kursie:

"Kierownik wypoczynku"

CZYTAJ WIĘCEJ

Kurs obsługi wózków jezdniowych - nabór trwa

wozki zambrowlWeź udział w kursie na wózki i pracuj z uprawnieniami!

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnej obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym w transporcie wewnątrzzakładowym oraz bezpiecznej obsługi/wymiany butli gazowych w wózkach wyposażonych w te urządzenia.

 ZAPISZ SIĘ ON-LINE

Termin rozpoczęcia: 05.03.2024r.

CZYTAJ WIĘCEJ

Pierwsza pomoc przedmedyczna

thumb pierwwsza pomoc ZDZCzy umiałbyś udzielić pomocy, gdybyś był świadkiem wypadku?

Niezależnie czy jest to wypadek drogowy, zatrzymanie krążenia, zadławienie, oparzenie czy też złamanie lub skręcenie, jeśli jesteśmy świadkiem wypadku to od naszej reakcji zależy przeżycie poszkodowanego oraz dalsze rokowanie w leczeniu.

Ciąży na nas również obowiązek prawny udzielenia pierwszej pomocy. Dlatego zasady udzielania pierwszej pomocy powinny być dla każdego znane. 

CZYTAJ WIĘCEJ

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy - Technik Rachunkowości

 grafika spOpis:

 • podbudowa: szkoła podstawowa, gimnazjum, zawodowa, średnia, wyższa,
 • okres kształcenia 1 rok - jedna kwalifikacja, 2 lata - dwie kwalifikacje,
 • forma zaoczna, w systemie weekendowym, według harmonogramu zjazdów, średnio co dwa tygodnie,
 • wszyscy słuchacze otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego,
 • szkoła umożliwia zdanie egzaminu zawodowego i uzyskanie certyfikatu kwalifikacji zawodowych wydanego przez OKE (druk MEiN) w jednej lub w dwóch kwalifikacjach oraz dyplomu zawodowego po zdaniu egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (druk MEiN),
 • osoba, która posiadają świadectwo kwalifikacyjne EKA.05 (np. technik ekonomista) zdobywa tytuł technika rachunkowości w rok nauki,  
 • doświadczeni, życzliwi nauczyciele,
 • własna baza dydaktyczna w tym nowoczesne komputery i niezbędne oprogramowanie księgowe,
 • wystawiamy zaświadczenia do ZUS, KRUS, itp.

Opis zawodu:

 • TECHNIK RACHUNKOWOŚCI - kwalifikacje kształcone:

EKA.05 - Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych - przedmioty kształcone: język angielski zawodowy, działalność gospodarcza w branży ekonomicznej, rachunkowość finansowa, dokumentacja biurowa, biuro rachunkowe, praktyki zawodowe.

EKA.07 - Prowadzenie rachunkowości - przedmioty kształcone: język angielski zawodowy, działalność gospodarcza w branży ekonomicznej, wynagrodzenia i podatki, biuro wynagrodzeń i podatków, praktyki zawodowe.

Możliwe zatrudnienie: biura rachunkowe, biura podatkowe, działy księgowości w jednostkach produkcyjnych, handlowych, usługowych, banki, urzędy skarbowe, urzędy administracji samorządowej i centralnej, przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe. Absolwent ma możliwość prowadzenia spraw finansowo-księgowych własnej firmy.

grafika loWymagania:

 • ukończone 18 lat,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie (ostatnie świadectwo),
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do wykonywania i pobierania praktycznej nauki zawodu kwalifikacyjnych kursów zawodowych,
 • 1890zł/rok nauki, możliwość rozłożenia na raty,
 • karta słuchacza kursu KKZ oraz umowa na kształcenie dostępne w sekretariacie.

Szkolenia okresowe BHP - 16.08.2023

BHP miniatura

Przypominamy, że 1 lipca 2023r. odwołany został w Polsce stan epidemii, co oznacza obowiązek przeszkolenia pracowników z zakresu bhp w ciągu 60 dni. Przygotuj harmonogram szkoleń na wybrane stanowiska pracy i skontaktuj się z nami w celu ustalenia dogodnego terminu.

Kodeks pracy naklada na pracodawcę obowiązek zadbania o bezpieczeństwo pracowników firmy: odpowiednio organizując pracę, inwestując w środki ochrony osobistej i szkoląc zatrudnione osoby w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca jest także zobowiązany do przejścia szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków i powinien okresowo je powtarzać.

CZYTAJ WIĘCEJ

Zaświadczenia UDT

obraz 2023 06 27 163819825Koniec bezterminowych zaświadczeń kwalifikacyjnych UDT i zezwoleń na pracę przy obsłudze wózków jezdniowych.
 
Z dniem 1 stycznia 2024 r. tracą ważność wszystkie bezterminowe zaświadczenia kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego przed dniem 1 czerwca 2019 r. Również  imienne zezwolenia do pracy przy obsłudze wózków jezdniowych, wydane przez pracodawców do dnia 31 grudnia 2004 r., tracą ważność od tego samego dnia.