Zambrów

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

Kurs na uprawnienia elektryczne do 1 kV

elektryk

Przygotujemy Cię do egzaminu na uprawnienia elektryczne do 1kV!

Cel szkolenia: przygotowanie do egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

 

Zakres tematyczny:

 • Zarys wiadomości z podstaw elektrotechniki
 • Budowa i eksploatacja sieci i urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV
 • Ogólne zasady racjonalnej gospodarki elektroenergetycznej
 • Zasady organizacji i wykonywania prac przy urządzeniach elektroenergetycznych
 • Pomiary elektryczne
 • Ochrona przeciwpożarowa w urządzeniach niskiego napięcia oraz bezpieczeństwo i higiena pracy i zasady postępowania przy ratowaniu osób porażonych pradem elektrycznym i poparzonych

Wymagania stawiane kandydatom:

Czas trwania kursu: 24 godz. dydaktycznych

Koszt kursu obejmuje:

 • zajęcia teoretyczne,
 • profesjonalną kadrę dydaktyczną,
 • materiały dydaktyczne,
 • egzamin przed Energetyczną Komisją Kwalifikacyjną,
 • poczęstunek w trakcie zajęć teoretycznych (bufet kawowy).

Termin szkolenia: wrzesień 2023 r.

 INFORMACJE I ZAPISY: