Zambrów

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

Szkolenia okresowe BHP - 16.08.2023

BHP miniatura

Przypominamy, że 1 lipca 2023r. odwołany został w Polsce stan epidemii, co oznacza obowiązek przeszkolenia pracowników z zakresu bhp w ciągu 60 dni. Przygotuj harmonogram szkoleń na wybrane stanowiska pracy i skontaktuj się z nami w celu ustalenia dogodnego terminu.

Kodeks pracy naklada na pracodawcę obowiązek zadbania o bezpieczeństwo pracowników firmy: odpowiednio organizując pracę, inwestując w środki ochrony osobistej i szkoląc zatrudnione osoby w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca jest także zobowiązany do przejścia szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków i powinien okresowo je powtarzać.

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Zambrowie organizuje profesjonalne szkolenia okresowe w dziedzinie BHP. Każdy kurs kończy się egzaminem przeprowadzonym zgodnie z obowiązującymi standardami. Uzyskanie pozytywnego wyniku skutkuje wystawieniem specjalnego zaświadczenia zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. nr 180, poz. 1860 z późn.zm.). Pracodawca musi przechowywać jego odpis w aktach swoich i zatrudnionych osób.

Zapraszamy na najbliższe terminy szkoleń w OKZ w Zambrowie:

  • dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami - 16 sierpnia 2023 r., godz. 13.00,
  • dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych - 16 sierpnia 2023 r., godz. 11.00,
  • dla pracowników na stanowiskach robotniczych - 16 sierpnia 2023 r., godz. 9.00.
W przypadku liczniejszej grupy, min. 8 pracowników z jedego zakładu pracy, termin i miejsce szkolenia dostosowujemy pod preferencje Zleceniodawcy.
 
Wystawiamy faktury.
 
W celu uczestnictwa prosimy o wcześniejsze zgłoszenia.
 

DODATKOWE INFORMACJE I ZGŁOSZENIA

  • tel./fax 86 271 42 11
  • e-mail: zambrow@zdz.bialystok.pl
  • osobiście w godzinach pracy Ośrodka