Zambrów

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

Szkolenia okresowe BHP

BHP miniaturaSierpniowe szkolenia okresowe BHP.

Kodeks pracy naklada na pracodawcę obowiązek zadbania o bezpieczeństwo pracowników firmy: odpowiednio organizując pracę, inwestując w środki ochrony osobistej i szkoląc zatrudnione osoby w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca jest także zobowiązany do przejścia szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków i powinien okresowo je powtarzać.

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Zambrowie organizuje profesjonalne szkolenia okresowe w dziedzinie BHP. Każdy kurs kończy się egzaminem przeprowadzonym zgodnie z obowiązującymi standardami. Uzyskanie pozytywnego wyniku skutkuje wystawieniem specjalnego zaświadczenia zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. nr 180, poz. 1860 z późn.zm.). Pracodawca musi przechowywać jego odpis w aktach swoich i zatrudnionych osób.

Zapraszamy na najbliższe terminy szkoleń w OKZ w Zambrowie:

  • dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami - 26 sierpnia, godz. 8.30,
  • dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych -  26 sierpnia, godz. 8.30,
  • dla pracowników na stanowiskach robotniczych - 26 sierpnia - godz. 8.30.
W przypadku liczniejszej grupy, min. 10 pracowników z jedego zakładu pracy, termin i miejsce szkolenia dostosowujemy pod preferencje Zleceniodawcy.
Wystawiamy faktury.

W celu uczestnictwa prosimy o wcześniejsze zgłoszenia.

Karta zgłoszenia

DODATKOWE INFORMACJE I ZGŁOSZENIA

  • tel./fax 86 271 42 11
  • e-mail: zambrow@zdz.bialystok.pl
  • osobiście w godzinach pracy Ośrodka