Zambrów

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

UWAGA! Przywrócono obowiązkowe szkolenia i badania sprzętu do stosowania środków ochrony roślin

agriculture g1fb1cee0a 640Główny Inspektorat Ochrony roślin i Nasiennictwa poinformował, że z dniem 4 maja br. zostaje przywrócony obowiązek posiadania ważnych zaświadczeń o ukończeniu szkoleń w zakresie środków ochrony roślin oraz obowiązek badania sprzętu do stosowania środków ochrony roślin.

Od dnia 4 maja 2023 r. zostanie przywrócony obowiązek posiadania stosownych uprawnień, w tym szkolenia z zakresu środków ochrony roślin do: 

  • nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych; 
  • dokonywania zbycia środków ochrony roślin profesjonalnemu użytkownikowi; 
  • dokonywania zbycia środków ochrony roślin nabywcy innemu, niż użytkownik profesjonalny, bez możliwości bieżącej konsultacji z osobą posiadającą kwalifikacje;
  • wykonywania zabiegów z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych;
  • świadczenia usług doradczych dotyczących metod ochrony roślin w zakresie realizacji wymagań integrowanej ochrony roślin oraz stosowania środków ochrony roślin. 

W tym samym terminie zostanie przywrócony obowiązek okresowego badania potwierdzającego sprawność techniczną sprzętu do stosowania środków ochrony roślin, którego badania wygasły/wygasną (przed dniem 4 maja 2023 r.) oraz dla sprzętu starszego niż 5 lat, który nie był wcześniej poddawany badaniom. 

Nieuzupełnienie ww. wymogów, po dniu 4 maja 2023 r. będzie podlegało karze grzywny.

Informacja GIORiN.

ZDZ Białystok podsiada wpis do REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ REGULOWANĄ W ZAKRESIE SZKOLEŃ Z ZAKRESU ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN (numer wpisu 20/61/8098).

Prowadzimy szkolenia chemizacyjne w zakresie:

  • Szkolenie podstawowe w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie (szkolenie 2-dniowe)
  • Szkolenie uzupełniające w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzetem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie (szkolenie 1-dniowe)
  • Szkolenie podstawowe w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin (szkolenie 2-dniowe)
  • Szkolenie uzupełniające w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin (szkolenie 1-dniowe)

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

DODATKOWE INFORMACJE I ZGŁOSZENIA: