Zambrów

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy - Technik Rachunkowości

 grafika spOpis:

 • podbudowa: szkoła podstawowa, gimnazjum, zawodowa, średnia, wyższa,
 • okres kształcenia 1 rok - jedna kwalifikacja, 2 lata - dwie kwalifikacje,
 • forma zaoczna, w systemie weekendowym, według harmonogramu zjazdów, średnio co dwa tygodnie,
 • wszyscy słuchacze otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego,
 • szkoła umożliwia zdanie egzaminu zawodowego i uzyskanie certyfikatu kwalifikacji zawodowych wydanego przez OKE (druk MEiN) w jednej lub w dwóch kwalifikacjach oraz dyplomu zawodowego po zdaniu egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (druk MEiN),
 • osoba, która posiadają świadectwo kwalifikacyjne EKA.05 (np. technik ekonomista) zdobywa tytuł technika rachunkowości w rok nauki,  
 • doświadczeni, życzliwi nauczyciele,
 • własna baza dydaktyczna w tym nowoczesne komputery i niezbędne oprogramowanie księgowe,
 • wystawiamy zaświadczenia do ZUS, KRUS, itp.

Opis zawodu:

 • TECHNIK RACHUNKOWOŚCI - kwalifikacje kształcone:

EKA.05 - Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych - przedmioty kształcone: język angielski zawodowy, działalność gospodarcza w branży ekonomicznej, rachunkowość finansowa, dokumentacja biurowa, biuro rachunkowe, praktyki zawodowe.

EKA.07 - Prowadzenie rachunkowości - przedmioty kształcone: język angielski zawodowy, działalność gospodarcza w branży ekonomicznej, wynagrodzenia i podatki, biuro wynagrodzeń i podatków, praktyki zawodowe.

Możliwe zatrudnienie: biura rachunkowe, biura podatkowe, działy księgowości w jednostkach produkcyjnych, handlowych, usługowych, banki, urzędy skarbowe, urzędy administracji samorządowej i centralnej, przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe. Absolwent ma możliwość prowadzenia spraw finansowo-księgowych własnej firmy.

grafika loWymagania:

 • ukończone 18 lat,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie (ostatnie świadectwo),
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do wykonywania i pobierania praktycznej nauki zawodu kwalifikacyjnych kursów zawodowych,
 • 1890zł/rok nauki, możliwość rozłożenia na raty,
 • karta słuchacza kursu KKZ oraz umowa na kształcenie dostępne w sekretariacie.