Zambrów

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

Palacz kotłów centralnego ogrzewania

Nauczysz się

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do obsługi kotłów wodnych niskotemperaturowych i parowych niskociśnieniowych.
Przygotowanie do egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie obsługi kotłów zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz.348 z późn. zm.).

Program szkolenia

 • Wybrane zagadnienia z techniki cieplnej
 • Paleniska rusztowe
 • Paleniska komorowe
 • Paliwa stałe i przebieg procesu spalania
 • Paliwa ciekłe i przebieg procesu spalania
 • Paliwa gazowe i przebieg procesu spalania
 • Budowa kotłów wraz z osprzętem i urządzeniami pomocniczymi
 • Zasady eksploatacji kotłów i urządzeń pomocniczych
 • AKP i automatyka
 • Bhp i przepisy przeciwpożarowe
 • Zajęcia praktyczne

Adresaci szkolenia

Słuchacz powinien mieć ukończone 18 lat. Pożądane jest, aby posiadał przygotowanie zawodowe lub praktykę zawodową w charakterze pomocnika palacza.

Sposób realizacji szkolenia

Szkolenie stacjonarne.

Prowadzący

Wykładowca: posiada odpowiednie wykształcenie kierunkowe, wielolenie doświadczenie w prowadzeniu kursów.

Zapewniamy

 • realizacje zajęć teoretycznyc i praktycznych przewidzianych programem szkolenia
 • materiały szkoleniowe
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia z suplementem wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
 • zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminu przed Energetyczną Komisją Kwalifikacyjną
 • bufet kawowy

Czas trwania/Termin

Czas trwania kursu: 24 godz. dydaktyczne (3 dni).

Rekrutacja na kurs ma charakter ciągły tzn. w momencie zebrania grupy szkoleniowej inforujemy o terminie kursu.

Zapisy i informacje

OKZ w Zambrowie, ul. Aleja Wojska Polskiego 5

tel. 86 271 42 11

e-mail: zambrow@zdz.bialystok.pl