Zambrów

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Bezpłatne Szkoły

Egzamin zawodowy w sesji styczeń 2018r

wykrzyknik Styczniowa sesja egzaminacyjna planowana jest w zawodzie technik administracji, w kwalifikacji A.68

Ostateczny termin składania deklaracji upływa z dniem 9 września 2017r.

Formularz obowiązujący słuchaczy semestru czwartego administracji:

  • Deklaracja dla ucznia i absolwenta pdfPOBIERZ

należy dostarczyć do sekretariatu szkoły. Po terminie ostatecznym nie będzie już możliwości zgłoszenia się na egzamin.