Zambrów

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkoły

Organizacja roku szkolnego

wejscieW sobotę - 7 września 2019r. o godz. 8.00 rozpoczynamy zajęcia w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych (sem. V) i Szkole Policealnej dla Dorosłych w Zambrowie (sem. III bhp).

Obecność obowiązkowa. Wypełnianie będą deklaracje do egzaminu zawodowego i deklaracje maturalne.


W sobotę - 21 września 2019r. o godz. 8.00 rozpoczynamy zajęcia dydaktyczne w pozostałych semestrach liceum (sem. I, III) i szkoły policealnej (sem. I bhp, sem. I administracja i sem. I florysta).

Szczegóły pojawią się wkrótce w zakładce "harmonogram i plany zjazdów".

Przypominamy o obowiązku uczęszczania na zajęcia (min.50% frekwencja obecności) oraz o odpłatności za szkołę (opłaty proszę wnosić do 15 dnia każdego miesiąca od września do czerwca).


Dane do przelewu

Odbiorca: Zakład Doskonalenia Zawodowego

Ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok

Nr konta: 36 1160 2202 0000 0000 6000 1543

Bank Millenium S.A.

Kwota - 90zł/m-c

Tytułem: czesne LO, 705 07 01 03

               czesne SP,  705 07 01 05


Do zobaczenia.