Zambrów

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkoły

Komunikaty

Zaliczenie prac semestralnych

Wszystkie osoby z semestru V LO, które zlożyły w terminie pracę semestralną z matematyki otrzymały ocenę pozytywną.

Z.S.

Egzamin zawodowy w sesji zimowej

Zawód Kwalifikacja Etap pisemny Etap praktyczny

Wykaz materiałów pomocniczych

- etap pisemny

Wykaz materiałów pomocniczych

- etap praktyczny

Przekazanie świadectw/dyplomów

Technik BHP Z.13

14.01.2016r. (czwartek),

godz.12.00

15.01.2016r. (piątek),

godz. 13.00

 kalkulator prosty* kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka  30.03.2016r.
Technik rachunkowości A.36 14.01.2016r. (czwartek), godz. 12.00 -  kalkulator prosty*  -  30.03.2016r.
Technik rachunkowości A.65 14.01.2016r. (czwartek), godz. 14.00 22.01.2016r. (piątek), godz. 9.00  kalkulator prosty*  kalkulator prosty*  30.03.2016r.

Ważne:

Każdy zdający powinien mieć w obu etapach długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory podane w tabeli powyżej.

* kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb

Absolwenci w zawodzie technika informatyka powinni dostosować się do wytycznych zawartych w otrzymanym skierowaniu.

Egzamin zawodowy w sesji jesiennej

Zawód Kwalifikacja Etap pisemny Etap praktyczny Wykaz materiałów pomocniczych - cz. pismena Wykaz materiałów pomocniczych - cz. praktyczna
Technik rachunkowości A.36 8 września 2015r. (wtorek), godz. 12.00 3 października 2015r. (sobota), godz. 9.00 długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty -

Egzaminy dodatkowe i poprawkowe - sierpień 2015

Wszystkie egzaminy poprawkowe i egzaminy w terminach dodatkowych dla uczniów liceum dziennego i zaocznego odbedą się w dniach od 24 sierpnia do 28 sierpnia 2015. Harmonogram będziemy aktualizować na bieżąco.  Poniżej zamieszczamy zagadnienia:

Szkoła Klasa / semestr Zagadnienia z przedmiotu Termin egzaminu
LO dzienne I

język polski

26.08, godz. 14.00
LO dzienne I

język angielski

27.08, godz. 14.00
LO dzienne I

chemia

chemia - ciąg dalszy

chemia - ciąg dalszy

26.08, godz. 13.30
LO dzienne I matematyka 26.08, godz. 15.30
LO zaoczne II

język polski

31.08, godz. 8.00
LO zaoczne II

matematyka

matematyka - ciąg dalszy

26.08, godz. 15.30
LO zaoczne II język angielski 27.08, godz. 14.00
LO zaoczne II historia 27.08, godz. 13.15
LO zaoczne II wiedza o społeczeństwie 28.08, godz. 9.00
LO zaoczne II geografia 26.08, godz.14.30
LO zaoczne II informatyka 27.08, godz. 13.30
LO zaoczne IV język polski 27.08, godz. 15.30
LO zaoczne IV język angielski 27.08, godz. 14.00
LO zaoczne IV matematyka - do odbioru w sekretariacie

26.08, godz. 15.00 pisemny

27.08, godz. 15.00 ustny

LO zaoczne IV geografia 26.08, godz. 14.30
LO zaoczne VI matematyka

26.08, godz. 15.30

SP II bhp zagrożenia w środowisku pracy 28.08, godz. 15.00
SP II bhp ocena ryzyka zawodowego 28.08, godz. 15.00
SP II bhp ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków 28.08, godz. 15.00

Harmonogram pisemnych egzaminów maturalnych

Przedmiot                            Poziom                        Data egzaminu      Godzina rozpoczęcia egzaminu
Język polski podstawowy

4.05.2015r.

poniedziałek

9.00
matematyka podstawowy

5.05.2015r.

wtorek

9.00
język angielski podstawowy

6.05.2015r.

środa

9.00
język angielski rozszerzony

6.05.2015r.

środa

14.00
język polski rozszerzony

7.05.2015r.

czwartek

9.00
matematyka rozszerzony

8.05.2015r.

piatek

9.00
wiedza o społeczeństwie rozszerzony

8.05.2015r.

piątek

14.00
fizyka i astronomia rozszerzony

11.05.2015r.

poniedziałek

9.00
geografia rozszerzony

13.05.2015r.

środa

9.00
język rosyjski podstawowy

14.05.2015r.

czwartek

9.00
język rosyjski rozszerzony

14.05.2015r.

czwartek

14.00
historia podstawowy

19.05.2015r.

wtorek

14.00

Przypominamy: Maturzysta powinien zgłosć się do szkoły na 30min. przed godziną rozpoczęcia egzaminu.

CZYTAJ WIĘCEJ